Aktuality 2017/2018

 1958 - 2018

Slavíme 60. výročí otevření nové školní budovy v Mladém!

candra sedesatka    michajlakova sedesatka   oulehla sedesatka   mrkackova sedesatka   stocesova sedesatka  capek sedestka


Zveme Vás na:

20. 6. – „Pasování předškoláků“ – 15:00 předškoláci – MŠ

26. 6. – Zahradní slavnost v ZŠ, oslavy 60. výročí školní budovy v Mladém 

Pozvánka - zahradní slavnost a oslavy 60. výročí

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizace prázdninového provozu v MŠ Kališnická 5a: 

Termín prázdninového provozu:

13. 8. 2018 – 24. 8. 2018 (pro přihlášené děti z cizích MŠ)

27. 8. 2018 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

 

Provoz MŠ:  6:00 – 16:30

Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je paní učitelky převádějí – do 3. třídy (Berušky) v 6:30, do 2. třídy v 7:00 (Včelky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích. 

Rozdělení dětí do tříd:

O hlavních prázdninách budou v provozu všechny pavilony MŠ, přihlášené děti jsou rozděleny takto:

1. třída – Sluníčka (oranžový pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ) – přihlášené děti z MŠ Vrchlického a ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

2. třída – Včelky (růžový pavilon, vchod z ul. Kališnická) – přihlášené děti z MŠ Pittera, MŠ Papírenská a MŠ Zeyerova

3. třída – Berušky (zelený pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ) – přihlášené děti z MŠ Pražská, ZŠ a MŠ L. Kuby a MŠ Kališnická

 

Odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne

Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

na www.strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí ŠJ)

ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, odhlásit od ... do... 

 

Přeplatek za stravu:

Přeplatek za stravu bude zákonným zástupcům dítěte vrácen zpět na jejich účet.

Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2018  

Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce 

31. 5. – Výlet na Kleť ke Dni dětí – pro žáky 5. třídy 

1. 6. – Den dětí 

MŠ:   Dopolední výlet – Pohádková kovárna Selibov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd ve 13:00 

ZŠ:    1. třída – Procházka na hřiště u Malého jezu + opékání vuřtů (školní zahrada) 

         2. A – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček) 

         2. B – Návštěva planetária 

         3. třída – Procházka po městě, výstup na Černou věž 

         4. třída – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček) 

         ŠD – zábavné odpoledne, stanoviště s úkoly    

5. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30 

6. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto předškoláků na tablo 

6. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne 

12. 6. – Pedagogická rada – uzavření klasifikace žáků 

12. 6. – Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ – 16:30 

13 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30 

15. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu 

18. 6. – 22. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Slunečné údolí 

20. 6. – Pirátské rozloučení se školkou – divadlo Okýnko – od 15:00 předškoláci 

25. 6. – 28. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy  

25. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00

26. 6. – Zahradní slavnost a oslavy 60. výročí od otevření nové školní budovy v Mladém – oslava a rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ, jejich rodiče a hosty, rozloučení se žáky 5. třídy 

29. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45, vydání oběda: 10:30 – 11:00 

29. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDPR

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné

Změna cen k 1. 12. 2017

Nový ceník stravného - změna od 1. 12. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzpomínka na školní rok 2016/2017 

Žáci 5. třídy:

zaci 5.tridy_2017

Přejeme hodně štěstí v nové škole! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro vzpomínku: Duhové ráno - říjen 2013:

duhove rano_01

duhove rano_02

duhove rano_03