MŠ Kališnická 5a

Mateřská škola Kališnická je odloučené pracoviště ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice. K ZŠ Vl. Rady byla přičleněna 1. 1. 2001. Jedná se o MŠ pavilonového typu. Jsou zde celkem čtyři propojené pavilony obklopené zahradou. Ve třech se nacházejí tři třídy MŠ, poslední pavilon je hospodářský (školní jídelna, kuchyně, sklady, kancelář, služební byt). V MŠ jsou 3 třídy s celodenním provozem. Sloučení ZŠ a MŠ do jedné organizace umožnilo užší spolupráci mezi oběma typy škol.

Školní rok 2017/2018:

Počet dětí: 78 (děti jsou rozděleny zpravidla podle věku)
Počet tříd: 3
Počet pedagogů: 6

Provozní doba: 6:00 - 16:30

Vedoucí učitelka: Bc. Jitka Kopnická, tel. 387 240 505, 702 018 138

1. třída „Sluníčka“ - provoz od 6:00 – 16:30, učitelky: M. Prokešová a O. Chalupová

2. třída „Včeličky“ - provoz od 7:00 – 15:30, učitelky: E. Gaučová a V. Rožníčková

3. třída „Berušky“ - provoz od 7:00 – 15:30, učitelky: Bc. J. Kopnická a A. Čekalová

Od 6:00 se děti scházejí v 1. třídě, odtud si je paní učitelky převádějí do 2. a 3. třídy. Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich schopností, zájmů a potřeb. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti. 

Uspořádání dne (časy jsou orientační):
6:00 - 9:45 hry, cvičení,hygiena, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně
8:30 svačina
9:30 – 11:30 pobyt venku (v 1. třídě do 11:15)
11:30 – 14:00 oběd, hygiena, odpočinek (v 1. třídě od 11:15)
14:00 – 16:30 hygiena, svačina, zájmové činnosti

Karneval v MŠ Karneval v MŠ

Denní řád v mateřské škole je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.


Akce a plánované aktivity:

 • Divadelní představení a hudební pořady podle objednávek

  Vzdělávací programy pro děti – MEVPIS Vodňany (Fakulta Rybářství a ochrany vod JU)

  Návštěva Wortnerova domu – podle nabídky pořadů pro předškoláky

  Mikulášská nadílka

  Vánoční dárkování

  Tříkrálové vinšování

  Masopustní rej

  Velikonoční koledování

  Loučení se zimou, vynášení Morany

  Návštěva planetária

  Návštěva HZS, Jihočeského letiště

  Oslava MDD

  Dopolední výlety do přírody

  Školní výlet

   

  Předpokládané společné akce s rodiči:

  Listopad – Svatomartinský průvod

  Vánoce – tvořivé odpoledne

  Den otevřených dveří – v době zápisu do MŠ

  Květen – vystoupení dětí ke Dni Matek

  Červen – rozloučení s předškoláky

 
Areál MŠ Kališnická Areál MŠ Kališnická

 

Desatero pro rodiče

Materiál MŠMT nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Desatero pro rodiče