Školní družina

Školní družina je umístěna v 1. patře ZŠ a v jedné z učeben v přízemí. Děti mají k dispozici učebny, hernu a malý cvičební sál. Za příznivého počasí využívají školní zahradu. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od první do páté třídy do celkové kapacity 90 žáků.

Program školní družiny je zaměřen na všeobecné vzdělávání a je rozpracován do pěti tematických okruhů. Úzce koresponduje s výukou 1. stupně základní školy. Je součástí Školního vzdělávacího programu.

Školní rok 2017/2018

Celkem máme 3 oddělení, o děti pečují 3 vychovatelky:

Mgr. Pavlína Pavlíková – I. oddělení

Helena Braunová – II. oddělení

Petra Němčíková – III. oddělení

Provoz ŠD:

Ranní provoz: 6:15 – 7:40
Odpolední provoz: 11:40 – 16:30
 
Ve školní družině 
Ve školní družině