Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v objektu MŠ naproti budovy ZŠ. Ve školní kuchyni vaříme jak pro děti z MŠ, tak pro žáky ZŠ. Děti z MŠ stolují přímo ve třídách, žáci ZŠ jsou denně na oběd do školní jídelny převáděni. 


Školní rok 2017/2018

Stravné do listopadu 2017:

MŠ                              přesnídávka                  oběd                svačina             celý den
MŠ 3 – 6 let                  8 Kč                             19 Kč               7 Kč                 34 Kč
MŠ 7 let                       8 Kč                             22 Kč               7 Kč                 37 Kč
 
ZŠ 7 – 10 let                                                    22 Kč
ZŠ 11 – 14 let                                                  25 Kč

Při neodhlášení stravy v době nepřítomnosti dítěte/žáka (od 2. dne nepřítomnosti) bude k ceně oběda připočtena cena cca 40,- Kč za mzdovou a věcnou režii.

Částka za mzdovou a věcnou režie je aktualizována 1x ročně s platností od 1. ledna. Částka za věcnou a mzdovou režii platná pro daný rok je vypočítána z nákladů za předešlé období. Z tohoto důvodu je částka stanovena až po ukončení účetní uzávěrky daného roku a k datu schválení této uzávěrky uveřejněna.

Způsob úhrady plateb: inkaso

Číslo sběrného účtu školy: 101311801/0800 

Škola inkasuje vždy 15. den v měsíci. Stravné se platí měsíc předem (např. v srpnu inkasuje škola stravné na září, v září inkasuje stravné na říjen atd.). Pokud inkaso nebude provedeno (např. proto, že není dostatek financí na účtu), spojte se s vedoucí ŠJ a domluvte se na dalším postupu.


Zaměstnanec školy pověřený výběrem plateb: Markéta Balounová, vedoucí školní jídelny

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: Po – Pá 12:00 – 15:00 – kancelář vedoucí ŠJ

Tel: 387 201 675, 601 389 398, 775 314 728, e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


Způsob přihlašování a odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne
  • na www.strava.cz
  • ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, třída, odhlásit od ... do... 

Výdej do jídlonosiče v případě nepřítomnosti (pouze 1. den nepřítomnosti): od 10:30 do 11:00 v kuchyni školní jídelny.                                                

 

Sestavování jídelníčku provádí vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka na základě normativů pro školní jídelny. Dětem je podáváno kromě bílého pečiva také tmavé pečivo i celozrnné výrobky, ovoce, zelenina, nejrůznější saláty a oblohy. K jídlům se střídavě zařazuje mléko, bílá káva, kakao, Granko, různé druhy čajů, džusy a vitamínové nápoje obohacené jódem nebo vápníkem.

Po celou dobu provozu mateřské školy je zajištěn pitný režim.


Alergeny: Informace o alergenech v pokrmech podává na vyžádání vedoucí kuchařka nebo vedoucí ŠJ. Alergeny jsou uvedeny na jídelníčku na www.strava.cz, přístupové údaje do této aplikace obdržel každý strávník po přihlášení do ŠJ.


Školní jídelna Školní jídelna pro žáky ZŠ