Zápis do 1. třídy ZŠ


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 proběhl 6. 4. a 7. 4. 2017.

K zápisu se dostavilo 34 dětí, některým bude umožněn odklad školní docházky.

Srdečně děkujeme Vám všem, kteří jste k nám zavítali, a těšíme se na další spolupráci!

Ve fotogalerii si můžete budoucí prvňáčky prohlédnout.


Přijaté děti do 1. třídy

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která se bude konat v úterý 30. 5. 2017 v 16:30 v budově ZŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice.


___________________________________________________________________________________

Zápis 2017:


Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme na zápis do 1. třídy:

Plakát - Zápis do 1. třídy


Termín zápisu:

  • čtvrtek 6. dubna 2017 od 14:00 do 17:30 hodin
  • pátek 7. dubna 2017 od 14:00 do 17:30 hodin


Nabízíme Vám:

  • výuku podle školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“
  • příjemné zrekonstruované prostory
  • možnost navštěvovat zájmové kroužky (např. keramický, pohybový, anglický jazyk…)
  • možnost zúčastňovat se kurzů bruslení, plavání, školy v přírodě a dalších akcí


Obecné informace k zápisu:

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2017, a děti, které měly povoleny odklad školní docházky.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2017 do konce června 2018, může být přijato k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (bližší podrobnosti viz školský zákon).


Odklady:  

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (tj. 6. 4. a 7. 4. 2017), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 


Rodiče, kteří budou žádat o odklad, přinesou tedy k zápisu 2 posudky:

1. Posudek školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna)

2. Posudek odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa

Až půjdete k odbornému lékaři, můžete využít tento formulář: Vyjádření odborného lékaře v souvislosti s odkladem školní docházky

 

Pravidla pro přijímání žáků do první třídy:

Pro školní rok 2017/2018 bude přijato maximálně 24 žáků do jedné 1. třídy. 


Děti budou přijímány podle kritérií:

 I. Bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy

     a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2017 ve škole sourozence.

     b) Pokud bude počet dětí ze spádového obvodu vyšší, než je možné přijmout, rozhodne los.

II. Bydliště dítěte mimo spádový obvod školy

     a) Přednostně budou přijímány děti, které mají a budou mít k 1. 9. 2017 ve škole sourozence.

     b) Dále budou děti přijímány podle vzdálenosti trvalého pobytu dítěte od ZŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice. 

Děti, které obdržely rozhodnutí o odkladu školní docházky pro školní rok 2016/2017, podléhají také výše uvedeným kritériím.

 

Školský obvod Základní školy, Vl. Rady 1, České Budějovice:

celé ulice:

Ant. Janouška, Březová, Fr. Halase, J. Dietricha, J. Masaryka, Jalovcová, Jasanová, Jasmínová, Javorová, Jedlová, K. V. Raise, Kališnická, Ke Špačkům, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Mechová, Na Bělidle, nám. Švabinského, Olivová, Osiková, Palmová, Potoční, U Červeného dvora, U Dráhy, V. Vydry, Vl. Rady, Vrbová, Zd. Fibicha

části ulic:

Novohradská sudá čísla od č. 44 do č. 80, lichá čísla od č. 33 do č. 69.

Školský obvod Základní školy a Mateřské školy, Vl. Rady 1, České Budějovice se pro žáky druhého stupně přiřazuje ke školskému obvodu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice a Základní školy, Nová 5, České Budějovice.


Školské obvody České Budějovice:

Spádové obvody - Vyhláška 3/2015

Spádové obvody - Vyhláška 1/2017 


Vezměte si prosím s sebou k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • doklad o bydlišti dítěte (např. občanský průkaz, potvrzení z matriky)
  • popř. doklad o povolení odkladu školní docházky
Pokud rodiče budou žádat o odklad, musí přinést k zápisu 2 posudky (viz výše)!

 

Místo zápisu:

Základní škola, Vl. Rady 1, České Budějovice – Mladé

 

Informace k zápisu:

 Mgr. Vladimíra Marková, ředitelka školy - 387 240 537, 601 389 399

 

Desatero pro rodiče:

Materiál MŠMT nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

Desatero pro rodiče 

 

image002