Zaměstnanci školy


Zaměstnanci školy ve školním roce 2017/2018:


Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vl. Rady:

Mgr. Marková Vladimíra - ředitelka školy

Mgr. Kunešová Yveta - tř. uč. 1. třída

Mgr. Radová Věra - tř. uč. 2. A

Mgr. Hůrková Lenka - tř. uč. 2. B

Mgr. Khuebachová Jana - tř. uč. 3. třída

Kučerová Lucie - asistentka pedagoga 3. třída

Mgr. Vopalecká Iva - tř. uč. 4. třída

Petra Němčíková - asistentka pedagoga 4. třída, vychovatelka ŠD - III. oddělení

Mgr. Škodová Alice - tř. uč. 5. třída

Braunová Helena - vychovatelka ŠD - II. oddělení

Pavlína Jiříčková - vychovatelka ŠD - I. oddělení

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ Kališnická 5a:

Bc. Kopnická Jitka - vedoucí učitelka MŠ, 3. třída - Berušky

Čekalová Alena - 3. třída - Berušky 

Gaučová Eva - 2. třída - Včeličky

Chalupová Olga - 1. třída - Sluníčka 

Prokešová Marcela - 1. třída - Sluníčka 

Rožníčková Věra - 2. třída - Včeličky 

 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ: 

Schwarzová Marie - ekonomka školy

Balounová Markéta - vedoucí školní jídelny

Šustrová Marcela - vedoucí kuchařka

Krejzová Pavla - kuchařka

Kostincová Helena - pomocná kuchařka

Zacharová Milada - školnice ZŠ

Dvořáková Ivana - školnice MŠ

Dvořáková Eva - uklízečka MŠ a ZŠ