Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Vážení rodiče,

začátkem září jste od třídních učitelek mailem obdrželi Plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Jsme si vědomi toho, že některé děti nebyly několik měsíců ve škole - návrat pro ně nemusí být jednoduchý. Budeme proto hodně opakovat, soustředíme se na základní učivo. V září nebudeme děti hodnotit klasickou stupnicí známek, ale spíše slovně - budeme jim poskytovat zpětnou vazbu, aby věděly, co a jak mohou zlepšit. 

V době distanční výuky jsme některé učivo nestačili vysvětlit či procvičit, proto toto učivo přesuneme do nového školního roku. Zde je přehled tohoto učiva:

Obsahové změny ve vzdělávání v návaznosti na distanční výuku

Prosíme rodiče, aby s námi byli ve spojení - podporujte žáky spolu s námi. 

V případě potřeby neváhejte kontaktovat jednotlivé vyučující (viz kontakty).

Přejeme úspěšný školní rok!

Vladimíra Marková, ředitelka školy