Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k 17. 2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. 

Informace k 29. 1. 2021

Podle informace MŠMT bude nejméně do 14. 2. 2021 probíhat provoz škol ve stejném režimu jako doposud. 

Žáci 1. a 2. ročníku - prezenční výuka, žáci 3. - 5. ročníku - distanční výuka. 

Informace k 8. 1. 2021

Podle informace MŠMT bude nejméně do 22. 1. 2021 probíhat provoz škol ve stejném režimu jako doposud. 

Žáci 1. a 2. ročníku - prezenční výuka, žáci 3. - 5. ročníku - distanční výuka. 

Informace k 4. 1. 2021

Rozvrh hodin - distanční výuka 3. - 5. ročník

Informace k 28. 12. 2020:

Mateřská škola
Provoz je zachován jako doposud. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Základní škola
1. a 2. třídy:
Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. Žáci 1. a 2. ročníku budou tedy mít povinnou prezenční výuku. 

Pro žáky 1. a 2. tříd platí stejný rozvrh jako před Vánocemi.

Délka vyučování:
1. třída: 8:00 – 11:40
2. třídy: 8.00 – 12:05

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

3. – 5. třídy:
Pro žáky 3. – 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák + 1 pedagog, případně může být přítomen zákonný zástupce).

Žáci budou mít online hodiny podle rozvrhu. Online výuka začíná v pondělí 4. ledna v 9:00.
Online výuka 4. ledna: 9:00 – 10:00 (třídnická hodina, seznámení s rozvrhem, opakování učiva, pokyny k další výuce).

Školní družina
Provoz školních družin je umožněn pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Ranní družina pro žáky 1. – 2. ročníku: 6:15 – 7:40
Žáci budou čekat na začátek vyučování v určených třídách (musí být zachována homogenita tříd) pod dohledem pedagoga, který bude procházet po chodbě a dohlížet na více tříd najednou.
Vstup do ranní družiny: postranním vchodem, zvonit na 4. třídu (III. oddělení ŠD).

Odpolední družina – 3 oddělení:
I. třída, p. vych. Braunová, provoz od 11:40 do 16:30
II. A, p. vych. Čapková, provoz od 12:05 do 16:30
II. B, p. vych. Němčíková, provoz od 12:05 do 16:30 

Školní stravování

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Odběr obědů do jídlonosiče (žáci 3. – 5. třídy): 11:30 – 11:45
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školy nosit roušky – s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci 3. – 5. tříd mají obědy automaticky odhlášeny.
Možnost přihlášení:
Oběd na pondělí 4. 1. 2021 a na úterý 5. 1. 2021: nutno přihlásit mailem přímo vedoucí ŠJ paní Balounové do neděle 3. 1. 2021 do 13:00 – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (uvádějte jméno žáka, třídu); obědy na další dny od středy 6. 1. 2021: přihlaste přímo v systému www.strava.cz (nejpozději vždy pracovní den dopředu do 13:00).