Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k 27. 2. 2021

Provoz školy od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

MŠ, ZŠ, ŠD

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků v ZŠ. Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021

MŠ Kališnická a ZŠ Vl. Rady je proto pro všechny děti a žáky uzavřena.
Uzavřena je rovněž školní družina.
ZŠ a MŠ poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Žáci ZŠ (1. – 5. ročník) budou mít online hodiny podle rozvrhu.

Rozvrh hodin - distanční výuka 1. - 5. ročník

Jsou povoleny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák/1 dítě + 1 pedagog, případně může být přítomen zákonný zástupce).

Ošetřovné
Škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Rodiče mohou získat informace např. zde: Aktuální informace k ošetřovnému 

Školní stravování
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Odběr obědů do jídlonosiče: 11:00 – 12:00

Úřední hodiny školy
Po a St 10:00 – 11:30