Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Termín prázdninového provozu:

  • 1. 7. 2021 – 16. 7. 2021 (pro přihlášené děti z MŠ Kališnická a z cizích MŠ)
  • 23. 8. 2021 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30
Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je v 7:00 paní učitelky převádějí do 2. třídy (Včelky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

 

Rozdělení dětí do tříd:
O hlavních prázdninách budou v provozu pouze dva pavilony MŠ (Sluníčka, Včelky), přihlášené děti jsou rozděleny takto:

  • 1. třída – Sluníčka (oranžový pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ, brankou u výměníku) – přihlášené děti z MŠ Kališnická
  • 2. třída – Včelky (růžový pavilon, vchod z ul. Kališnická) – přihlášené děti z MŠ Preslova, MŠ Pittera a ZŠ a MŠ L. Kuby
  • 3. třída – Berušky (zelený pavilon) – pavilon nebude v provozu

Odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne
Způsob přihlašování a odhlašování obědů:
na www.strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí ŠJ)
ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, odhlásit od ... do...

Přeplatek za stravu:
Přeplatek za stravu bude zákonným zástupcům dítěte vrácen zpět na jejich účet.
Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.