Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

  

Informace k 13. 7. 2021

Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy; pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí:

Režim návratu ze zahraničí