Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Už se na všechny těšíme a žákům přejeme úspěšný školní rok!

Organizace 1. 9. 2022:

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30

Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci II. až V. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci I. třídy a jejich doprovod mohou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 18 – I. třída + školní družina). 

Výuka 1. den: 8:00 – 8:45

Program 1. den:

I. třída – slavnostní přivítání prvňáčků, základní informace k provozu školy
II. – V. třídy – seznámení s rozvrhem, školní řádem a základními hygienickými pravidly
Po skončení programu ve třídách bude pro přihlášené žáky otevřena školní družina.

Vydávání obědů 1. září: 10:30 - 11:00