Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Již se na všechny těšíme a žákům přejeme úspěšný školní rok!

Organizace 1. 9. 2021:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021.

Školní družina bude otevřena od 6:15 (pro přihlášené žáky).
Odpolední provoz ŠD: do 16:30

Vstup do školy na výuku: od 7:40
Žáci II. až V. tříd budou vstupovat šatnou, kde se přezují.
Žáci I. třídy a jejich doprovod budou vstupovat hlavním vchodem a odeberou se do 1. patra (místnost číslo 20 – I. třída + školní družina). S ohledem na hygienická opatření v souvislosti s onemocněním Covid 19 prosíme, aby děti z I. třídy doprovázely maximálně 2 dospělé osoby, které nevykazují žádné známky nakažení. Ty musí mít v době pobytu ve škole respirátorem zakryty dýchací cesty.

Roušky, respirátory:
Žáci ze všech tříd jsou povinni nosit ochranný prostředek ve společných prostorech školy. V případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Výuka 1. den: 8:00 – 9:00


Výuka bude probíhat téměř bez omezení, ale pobyt ve škole bude stále pod vlivem pandemie a důležitých hygienických opatření. Věříme, že je všichni budou dodržovat a pomohou tak zajistit trvalé otevření školy.

Program 1. den:
I. třída – slavnostní přivítání prvňáčků, základní informace k provozu školy
II. – V. třídy – testování, seznámení s rozvrhem, školní řádem a základními hygienickými pravidly
Po skončení programu ve třídách bude pro přihlášené žáky otevřena školní družina.

Vydávání obědů:
11:40 – pro nedružinové žáky
12:00 – školní družina