Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Informace k 26. 8. 2021

Zdroje:

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (dále také „manuál“): Manuál MŠMT

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19: Doporučení MZd

Informace k provozu školy:

Od 2. 9. 2021 bude ve II. – V. třídách probíhat výuka dle platného rozvrhu a bez omezení.

I. třída:
Vyučování ve čtvrtek 2. září: 8:00 – 9:40 (2 vyučovací hodiny)
Vyučování v pátek 3. září: 8:00 – 10:40 (3 vyučovací hodiny)
Vyučování od pondělí 6. září: 8:00 – 11:40 (4 vyučovací hodiny)

Při pobytu ve škole a ve školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 

  • pro všechny žáky je stanovena povinnost zakrýt si ve společných prostorách ochranným prostředkem dýchací cesty dle opatření MZd
  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, větrání…)
  • po skončení vyučování se nezdržovat ve škole ani na školní zahradě
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je omezen, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy nebo zaměstnanci školy

Provoz školní jídelny:
Stravování pro žáky školy je bez omezení a probíhá dle vnitřního rozpisu.

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazený respirátor/roušku mimo dobu konzumování stravy
  • před vstupem si umýt a vydezinfikovat ruce
  • sedat si se žáky ze stejné třídy
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky (využívat volné stoly)
  • při čekání na výdej jídla dodržovat rozestupy

Preventivní screeningové testování žáků:

Testování se týká všech žáků základní školy, kteří doposud neabsolvovali očkování v plném rozsahu (žáci nad 12 let a ukončení očkování minimálně před čtrnácti dny) nebo prodělali Covid 19 před méně než 180 dny nebo mají platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechny tyto skutečnosti však musí doložit své třídní učitelce.

Testování žáků na začátku školního roku proběhne s frekvencí 3x po sobě:
Středa 1. září: II. – V. třídy
Čtvrtek 2. září: I. třída
Pondělí 6. září: všechny třídy
Čtvrtek 9. září: všechny třídy

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, pokud se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

Škola obdržela neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).
Máme tyto typy testů:
1. SEJOY (zbytky nespotřebovaných testů z června, cca pro 1 třídu)
2. GENRUI
Instruktážní letáky a videa zde: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Pokud bude výsledek testování pozitivní, testovaný žák bude poslán do izolační místnosti a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochranného prostředku dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (ve vnitřních i venkovních prostorech), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.

Na počátku školního roku budeme aktualizovat kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy, prosíme Vás proto o pečlivé zkontrolování všech údajů (zejména telefonní čísla a e-maily).

Pokud máte jakékoliv dotazy k provozu školy a k testování, neváhejte nás kontaktovat!
Kontakty na ředitelku školy: 601 389 399; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.