Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Vážení rodiče, milé děti,
zveme Vás k zápisu do 1. třídy.

Nabízíme Vám:

  • menší kolektiv dětí (pouze žáci 1. stupně)
  • klidná lokalita
  • výuka podle školního vzdělávacího programu „Cesta k poznání a vědění“
  • příjemné zrekonstruované prostory
  • častý pobyt dětí na školní zahradě
  • možnost navštěvovat zájmové kroužky (např. keramický, pohybový, anglický jazyk…)
  • možnost zúčastňovat se kurzů bruslení, plavání, školy v přírodě a dalších akcí

Nejdůležitější termíny:
13. 3. – 9. 4. 2023 – vydávání žádostí, rezervace dne a času u zápisu
13. 4. – 14. 4. 2023 – příjem žádostí = vlastní zápis (14:00 - 17:30)

Podrobnější informace k zápisu najdete na našich webových stránkách v sekci Základní škola/Zápis do 1. třídy a na webových stránkách města České Budějovice https://zapiszscb.c-budejovice.cz/