Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Aktualizace k 21. 6. 2022

Dodatečný zápis:

Informace - dodatečný zápis

Aktualizace k 13. 6. 2022

Seznam přijatých dětí, aktuální výsledky rozhodnutí: Přijaté děti - ukrajinský zápis

 

Zvláštní zápis pro děti z UKRAJINY bude probíhat následovně:

Zápis do ZŠ - pro žáky budoucích 1. tříd:

Zápis do ZŠ se bude konat 7. a 8. června 2022 od 14:00 do 18:00 hodin na Základní škole, Nová 5, České Budějovice.

Oznámení o konání zápisu do ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad povinné školní docházky

Poučení - součást žádosti

Počet volných míst: 3

Zápis do MŠ:

Zápis do MŠ se bude konat 7. a 8. června od 14:00 do 18:00 hodin na Mateřské škole, Jizerská 4, České Budějovice.

Oznámení o konání zápisu do MŠ

 

Žádost o přijetí do MŠ

Poučení - součást žádosti

Příloha k žádosti do MŠ - vyjádření lékaře

Lékař vydávající potvrzení

Počet volných míst: 0

Poznámka:

U obou zápisů bude zajištěn tlumočník.

Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu příslušné spádové školy.
Potvrzení od lékaře pro přijetí do MŠ mohou zájemci získat ve dnech 7. 6. až 14. 6. 2022 – domluvena možnost návštěvy u MUDr. Romany Janouškové, praktický lékař pro děti a dorost, Opatovická 2072, 370 10 České Budějovice, tel: 387 220 548.

Informace najdete rovněž na webu města: https://www.c-budejovice.cz/zvlastni-zapis-do-zs-ms-pro-deti-z-ukrajiny