Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

I. Obecné informace

ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, ČB je zapojena do dotačního programu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I. Tento dotační program je příspěvkem Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi od 3 do 19 let a je zaměřen na školní a mimoškolní aktivity dětí. Podpora se bude týkat prvního pololetí školního roku 2022/2023, tj. aktivit provozovaných od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023.
Podporované aktivity týkající se naší školy:
• náhrada úplaty za předškolní vzdělávání
• náhrada úplaty za zájmové vzdělávání (ve školní družině)
• náhrada úplaty za školní stravování
Výše příspěvku na dítě činí maximálně 4 000 Kč.

Příspěvek může být čerpán u více organizací (např. nejen u nás ve škole, ale také u jiných organizací zajišťujících zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí a mládeže). Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu (tj. za dítě).
Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
• pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
• pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
• čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně.
Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Podrobné informace k dotačnímu programu najdete na stránkách Jihočeského kraje:

https://myvtomjihocechynenechame.cz/

II. Podávání žádostí v naší škole
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o podporu, musí vyplnit formulář "žádost o podporu" včetně požadovaných příloh. Dále si musí sehnat požadovaná potvrzení (např. z úřadu práce, potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení OSSZ apod.). Potřebné formuláře najdete na stránkách Jihočeského kraje: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze 

Vyplněnou žádost a požadované přílohy je nutné doručit do naší školy do 16. 12. 2022.

Žádosti budou přijímat:
• MŠ – Bc. Jitka Kopnická, telefon 702 018 138, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• ZŠ – Mgr. Yveta Kunešová, telefon 724 867 751, mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Přesný termín (den, čas) předání žádosti si ústně, telefonicky či mailem domluvte s výše uvedenými zaměstnanci.
Poté, co budou shromážděny všechny žádosti od zákonných zástupců, požádá škola Jihočeský kraj o poskytnutí dotace. Žádost školy musí schválit Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Pokud Zastupitelstvo žádosti školy vyhoví, obdrží škola dotaci a tu přepošle zákonným zástupcům.

III. Poznámka k čerpání stravného:
Rodič/zákonný zástupce si sám určí výši příspěvku, kterou chce čerpat na stravné (maximálně 4000 Kč na pololetí, může to být ale méně, pokud se rozhodne část příspěvku čerpat na jinou aktivitu). Tuto částku škola prostřednictvím aplikace zablokuje (tato částka nebude být moci čerpána jinde). Pokud dítě/žák např. celou zablokovanou částku z jakýchkoli důvodů nevyčerpá (nepřítomnost ve škole např. kvůli nemoci), má bohužel smůlu, příspěvek, resp. jeho nevyčerpanou část nebude moci využít na jinou aktivitu.

 Pokud máte k dotačnímu programu jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Kontakty na ředitelku školy: 601 389 399; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.