Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. 3. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž – pro vybrané žáky – 14:00 ZŠ Hrdějovice
3. 3. – Návštěva Jihočeské knihovny – pro žáky 1. třídy – 9:00
13. 3. – Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 – zahájení vydávání žádostí – viz web https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
14. 3. – Den otevřených dveří
17. 3. – Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice pro žáky 2. – 5. tříd
21. 3. – Den zdraví
29. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – pro vybrané žáky – 14:00 – 17:00

ŠKOLNÍ DRUŽINA
1. 3. – 23. 3. – Tvorba velikonočních přání pro seniory a nemocné v hospicích
21. 3. – Básničkový den (v rámci Mezinárodního dne poezie) – vymýšlení vlastních textů a básní – prezentace prací
27. 3. – 31. 3. – Velikonoční tvoření – výstavka výrobků dětí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

17. 3. – Vítání jara – vynášení Morany
21. 3. – Návštěva Hasičského záchranného sboru JČK – 9:00 – předškoláci
21. 3. – „Otevírání studánek“ – dopolední pěší výlet do přírody – Sluníčka
31. 3. – Hudební skupina Bambiny – „Pohádkové čarování“ – 9:00

6. 3. – 10. 3. – JARNÍ PRÁZDNINY