Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Termín prázdninového provozu:

  • 29. 7. 2019 – 9. 8. 2019 (pro přihlášené děti z cizích MŠ)
  • 26. 8. 2019 – Zahájení běžného provozu v MŠ (pouze pro přihlášené děti z MŠ Kališnická)

Provoz MŠ: 6:00 – 16:30

Od 6:00 se všechny děti scházejí v 1. třídě (Sluníčka), odtud si je paní učitelky převádějí – do 3. třídy (Berušky) v 6:30, do 2. třídy v 7:00 (Včelky). Odpoledne se děti opět převádějí do 1. třídy v 15:30. Dojde-li k jakékoliv změně, jsou rodiče upozorněni vývěskou na nástěnce nebo dveřích.

Rozdělení dětí do tříd:

O hlavních prázdninách budou v provozu všechny pavilony MŠ, přihlášené děti jsou rozděleny takto:

  • 1. třída – Sluníčka (oranžový pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ) – přihlášené děti z MŠ Zeyerova, MŠ Pittera a ZŠ a MŠ L. Kuby
  • 2. třída – Včelky (růžový pavilon, vchod z ul. Kališnická) – přihlášené děti z MŠ Papírenská a MŠ Pražská
  • 3. třída – Berušky (zelený pavilon, vchod z ulice Vl. Rady, naproti ZŠ) – přihlášené děti z MŠ Vrchlického a MŠ Kališnická

 

Odhlašování obědů: do 13:00 předchozího dne

Způsob přihlašování a odhlašování obědů:

na www.strava.cz (přihlašovací údaje obdržíte od vedoucí ŠJ)

ve výjimečných případech SMS na tel. 601 389 397 – uvádějte: jméno a příjmení dítěte, odhlásit od ... do...

 

Přeplatek za stravu:

Přeplatek za stravu bude zákonným zástupcům dítěte vrácen zpět na jejich účet.

Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací.