Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Prázdniny utekly jako voda, začíná nový školní rok. Těšíme se na Vás!

 Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020

Od dětí nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.

Prvňáčci:

Rodiče prvňáčků mohou první školní den přijít do třídy s dětmi - ale prosíme Vás, abyste si nasadili roušky. Děti mít roušky nemusí. Z epidemiologických důvodů nebudou vpuštěni do školy další rodinní příslušníci (sourozenci, prarodiče...) - děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče z ostatních tříd, aby omezili vstup do budovy (do budovy vstupujte pouze tehdy, máte-li vážné důvody).

  • Vyučování v úterý 1. 9. 2020: od 8:00 do 8:45
  • Vydávání obědů v úterý 1. 9. 2020: 11:30 žáci, kteří nenavštěvují ŠD, 12:00 školní družina 
  •  Od středy 2. 9. 2020 výuka podle rozvrhu (s výjimkou žáků 1. třídy).
  • Délka výuky u prvňáčků v průběhu prvního týdne:
  • 1. 9. 2020: 8:00 - 8:45 (1 vyučovací hodina)
  • 2. 9. 2020: 8:00 - 9:40 (2 vyučovací hodiny)
  • 3. 9. 2020: 8:00 - 10:40 (3 vyučovací hodiny)
  • od 4. 9. 2020: 8:00 - 11:40 (4 vyučovací hodiny)