Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola
 • Výtvarné tvoření – výzdoba ŠJ, vítání jara – pro žáky ŠD v průběhu března
 • 5. 3. – 30. 3. – Zahájení zápisu do 1. tříd ZŠ – vyplňování a tisk žádostí – na stránkách https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
 • 5. 3. – Kouzelník PET – pro žáky ZŠ – 10:00
 • 5. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže vystoupení kouzelníka
 • 7. 3. – Vynášení Morany – třída Berušek z MŠ – dopoledne
 • 12. 3. – Básničkový den ve ŠD
 • 14. 3. – „Medvídek a písnička“ – hudební skupina Bambiny – děti z MŠ – od 9:00
 • 15. 3. – Ředitelské volno pro žáky ZŠ; ŠD otevřena od 7:00 do 16:00 (pro předem nahlášené žáky)
 • 20. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 22. 3. – Matematický klokan 2019 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 27. 3. – Návštěva Policie ČR (Dvořákova ul.) – MŠ – předškoláci
 • 28. 3. – Duhový den – vítání jara – projektový den pro žáky ZŠ