Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

AKTUALIZACE k 7. 4. 2020

Zápis do MŠ 2020 - ZMĚNA - NOVÉ INFORMACE!

V návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy COVID-19 a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 dochází k některým změnám, zejména v organizaci zápisu.

Termín generování žádostí na portálu https://zapismscb.c-budejovice.cz/ zůstává do 30. 4. 2020.

Pokud nemáte možnost si žádost sami vytisknout, můžete nás kontaktovat, pomůžeme Vám s vygenerováním žádosti. Schůzku je nutné předem domluvit:

Kontakt: Bc. Jitka Kopnická, 702 018 138 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termín podání žádostí: 4. 5. – 5. 5. 2020 

 

Organizace  zápisu:

Opatření MŠMT stanoví, že vzhledem k mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Potřebné dokumenty je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (zaslat 4. 5. nebo 5. 5. 2020) – v případě, že má zákonný zástupce jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zaslat 4. 5. nebo 5. 5. 2020) – nelze poslat prostý mail bez platného elektronického podpisu!
 3. Vložením do boxu v mateřské škole – 4. 5. a 5. 5. 2020 v době od 08:00 do 16:00

Postup: Vstupujte vchodem z ulice Vl. Rady (naproti ZŠ). Na terase pavilonu Berušek (hned u vchodu – zelený pavilon) bude umístěn box, do kterého vhodíte požadované dokumenty. Za zavřenými skleněnými dveřmi bude stát zaměstnanec školy, který po Vašem odchodu dokumenty z boxu ihned vybere. Tímto se budou dokumenty považovat za doručené.

 1. Osobní podání (výjimečně):

V případě, že potřebujete něco důležitého projednat osobně, je nutné, abyste se předem objednali na určitý čas. Schůzku je možné domluvit telefonicky na čísle 702 018 138 nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Toto opatření děláme z toho důvodu, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 1. Poštou:

Doporučeným dopisem – zasílat od 30. 4. do 5. 5. 2020. Lhůta pro podání žádosti je zachována, pokud zákonný zástupce prokazatelně podá žádost k poštovní přepravě i poslední den lhůty, tj. 5. 5. 2020 (lze doložit podacím lístkem při doporučeném podání). V případě, že budete posílat dokumenty poštou, velmi Vás prosíme, abyste nás upozornili na to, že dopis odesíláte (např. telefonicky či SMS na číslo 702 018 138, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) – budeme počítat s tím, že máme Váš dopis očekávat a předejdeme tím případnému dohledávání dopisu.

  

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Řádné očkování dítěte potvrzuje na příloze žádosti lékař. Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů s lékařem spojit, doloží tuto povinnost takto:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (xx. x. xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Co vkládat do obálky (mailu, datové schránky):

Budeme od Vás potřebovat tyto dokumenty:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/21 – žádost prosím pečlivě vyplňte a osobně podepište, věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda máte správně vyplněné kontaktní údaje (e-mail, telefon), abychom se mohli s Vámi spojit – upřednostňujte prosím mailovou korespondenci před zasíláním dokumentů na adresu
 2. Vyjádření lékaře (příloha žádosti) NEBO Čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu
 3. POUČENÍ (příloha žádosti)
 4. Kopie rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená, postačí prostá kopie)

Místo trvalého pobytu dítěte si ověříme na Magistrátu města.

Na našem webu jsou ještě informace o zápisu do MŠ v sekci Mateřská škola/Zápis do MŠ.