Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám všem, kteří jste podali žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání.

Zde je uveden seznam přijatých dětí: Děti přijaté k základnímu vzdělávání

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly (= jedinečný identifikátor na Vaší žádosti).

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Pokud o přijetí nebudete mít už zájem (např. chcete, aby Vaše dítě navštěvovalo jinou školu), sdělte tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy. Děkujeme!

Těším se na další spolupráci.

Vladimíra Marková, ředitelka školy

Telefon: 601 389 399