Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Stravné - změna od 1. 9. 2020

Vzhledem ke vzrůstajícím cenám potravin je stanovena s účinností od 1. 9. 2020 dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, výši úplaty za školní stravování takto:

Věková kategorie Cena do 31. 8. 2020Cena od 1. 9. 2020
3 - 6 let Přesnídávka 8 Kč 9 Kč
  Oběd 21 Kč 23 Kč
  Svačina 7 Kč 8 Kč
7 - 10 let Přesnídávka 8 Kč 9 Kč
  Oběd 24 Kč 26 Kč
  Svačina 7 Kč 8 Kč
11 - 14 let Oběd 27 Kč 30 Kč

 

Úplata za školní družinu

Vzhledem k tomu, že škola byla k 11. 3. 2020 uzavřena a provoz školní družiny nebude již do konce školního roku 2019/2020 obnoven, nebude již vybírána žádná úplata za zájmové vzdělávání (za ŠD).

Úplata za předškolní vzdělávání (MŠ)

Duben – MŠ uzavřena, úplata 0,- Kč

Květen – MŠ otevřena od 25. 5. 2020 – úplata 105,- Kč (pouze přihlášené děti)

Červen – úplata 420,- Kč (pouze přihlášené děti)

Prázdninový provoz – 105,- Kč za týdenní pobyt v MŠ (pouze přihlášené děti) – platí se i v případě, že dítě docházelo pouze jeden den v týdnu

Poznámka: Bezúplatné je vzdělávání v posledním ročníku MŠ – tj. pro děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku.