Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku v základních školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.

Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. 

 

Zveme proto všechny žáky na:

Úterý 23. 6.  – Společné focení žáků jednotlivých tříd ZŠ

Rozpis focení: 1. A – 9:00, 1. B – 9:15, 2. tř. – 9:30, 3. tř. – 9:45, 4. tř. 10:00, 5. tř. – 10:15

Poznámka: Pouze společné foto celé třídy. Nebudou foceni jednotlivci ani skupinky.

 

Čtvrtek 25. 6. – Rozloučení s páťáky – 13:00 – 15:30

 

Pátek 26. 6. – Vydání vysvědčení pro všechny žáky – 8:00 – 9:30, poté mají žáci, kteří jsou od 25. 5. 2020 přihlášeni do školy, možnost zůstat do 15:00 v běžné skupině; oběd je ve stejný čas pro dané skupiny jako od 25. 5. 2020

 

Náhradní termín vydání vysvědčení pro ty žáky, kteří se zvláště ze zdravotních důvodů či dalších důvodů nemohou zúčastnit předání ve skupině: pátek 26. 6. a pondělí 29. 6. 2020 – 10:00 – 11:30

Pondělí a úterý 29. 6. a 30. 6. 2020 – Ředitelské volno pro žáky ZŠ