• Recyklotvoření – pokračování v tvořivé činnosti z netradičních materiálů; malování na kameny, květináče – využití různých technik – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 1. 6. – Fotografování žáků ZŠ
 • 1. 6. – Dopolední výlet dětí z MŠ do ZOO Hluboká, od 9:00 divadelní představení Ošklivé káčátko“
 • 1. 6. – Odpoledne se záchranáři (záchranáři, hasiči, stanoviště a úkoly na školní zahradě) – pro žáky ze ŠD
 • 7. 6. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 8. 6. – Výlet na Šumavu (k MDD) – Lipenská přehrada, Volary – Soumarské rašeliniště, Lenora – Muzeum sklářství, Vimperk – Sudslavický okruh – pro žáky ZŠ 9. 6. – Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením p. uč. Zíky – 10:00
 • 10. 6. – Florbal vozíčkářů – návštěva turnaje – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ
 • 13. 6. – Školská rada
 • 14. 6. – „Království zlozvyků“ – „děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 14. 6. – Pedagogická rada ZŠ; uzavření docházky žáků ZŠ, uzavření klasifikace žáků
 • 15. 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 17. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu
 • 20. 6. – 24. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Ubytování: RS Úsvit, Vanůvek 26, Telč; celopobytová hra Tutanchamonova kletba aneb Mumie se zlobí
 • 21. 6. – Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ – 16:30
 • 27. 6., 28. 6. a 29. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy
 • 28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy, žáci 5. třídy – spaní ve škole
 • 29. 6. – Rozloučení s předškoláky v MŠ – „Pasování plné špásování“ – zajišťuje Ivan Urbánek – 15:00
 • 30. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45
 • 30. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická
 • Využití zapůjčených her z ateliéru TVOR – stolní hry byly vytvořeny u příležitosti 750. výročí od založení města ČB (Stolní hry: „Najdi zloděje“, „Útěk z hořícího města“, „Obří domino“, …) – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května
 • 4. 5. – Soutěž v anglickém jazyce v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 4. 5. – Vystoupení dětí z MŠ pro rodiče ke Dni matek – třída Sluníček od 15:00, třída Berušek od 15:30
 • 5. 5. – Návštěva kina Kotva – „Řachanda“ – pro žáky ZŠ – 8:30
 • 10. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ – Výstaviště ČB – od 8:00
 • 12. 5. – Divadelní představení „O kačence“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 13. 5. – Okresní kolo turnaje v kopané McDonald´s Cup – pro vybrané žáky ZŠ
 • 16. 5. – 31. 5. – Recyklotvoření ve ŠD
 • 16. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • 16. 5. – Výtvarná dílna „Víte, jak vypadá znak ČB?“ (Ateliér TVOR) – pro žáky ze ŠD
 • 18. 5. – Pátá (poslední) návštěva solné jeskyně v Baby centru Šikulka – předškoláci – 8:30 – 11:30
 • 18. 5. – Vystoupení dětí z MŠ pro rodiče ke Dni matek – třída Včelek od 15:00
 • 24. 5. – Společné fotografování dětí z MŠ a foto na tablo – od 10:00
 • 31. 5. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30 – předání informací o škole v přírodě, ŠOP, prospěch a chování žáků, školní potřeby pro následující školní rok, zájem o
 • ŠD, Výlet na Šumavu (k MDD) – informace o akci
 • 1. 4. – Den zdraví – projektový den pro žáky ZŠ
 • Jíme zdravě – výtvarná soutěž pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce (výzdoba ŠJ)
 • Bezpečný duben – zdravověda – příprava na soutěž Mladých zdravotníků ČČK; dopravní výchova – rizikové situace, kvízy a soutěže – v průběhu celého měsíce – pro žáky ze ŠD
 • 5. 4. – Exkurze do Prahy – Divadelní představení Lakomá Barka v Divadle ABC od 10:00, poté prohlídka Prahy – odjezd cca 6:45 od školy (1. – 4. třída), 7:03 z nádraží (5. třída), předpokládaný návrat kolem 18:00 – pro žáky ZŠ
 • 7. 4. – Divadelní představení „Jak skřítek málem zaspal jaro“ – pro děti z MŠ – 8:45
 • 12. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:30 – 17:30 hodin
 • 12. 4. a 13. 4. – Zápis do MŠ
 • 15. 4. – Divadelní představení „Hora světla“ (Divotvor & Kejklíř Slávek) – 13:30 – 14:30 – pro žáky ze ŠD
 • 19. 4. – Pedagogická rada ZŠ
 • 20. 4. – Čtvrtá návštěva solné jeskyně v Baby centru Šikulka – předškoláci – 8:30 – 11:30
 • 20. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol – pro vybrané žáky ZŠ – ZŠ TGM Rudolfovská, Nové Vráto, ČB
 • 27. 4. – Návštěva planetária – 9:15 – MŠ – předškolní děti
 • Březen – měsíc knihy (oblíbené dětské knihy, ilustrace, kvízy apod.) – pro žáky ŠD v průběhu měsíce března
 • 2. 3. – Divadelní představení „Bertička“ – 9:00 – pro děti z MŠ
 • 2. 3. – Interaktivní prohlídka JD – 9:00 – pro žáky 4. třídy
 • 2. 3. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 8. 3. – Preventivní program „Veselé zoubky“ – 9:00 – pro žáky 1. třídy
 • 9. 3. – Interaktivní prohlídka JD – 9:00 – pro žáky 2. třídy
 • 9. 3. – Oblastní kolo recitační soutěže – v dopoledních hodinách v kulturním klubu Horká vana – vybraní žáci ZŠ
 • 14. 3. – 23. 3. – Velikonoční tvoření ve ŠD
 • 16. 3. – Interaktivní prohlídka JD – 9:00 – pro žáky 1. třídy
 • 16. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 17. 3. – Vynášení Moreny – děti z MŠ, Berušky, dopoledne
 • 18. 3. – Matematický klokan 2016 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 22. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku – od 13:30 – v rámci soutěže hudební pořad Jiřího Kršky (tanec, hry)
 • 23. 3. – Třetí návštěva solné jeskyně v Baby centru Šikulka – předškoláci, 8:30 – 11:30
 • 3. 2. – Divadelní představení „O rukavičce aneb jak vše dobře dopadlo“ – 9:00 – pro děti z MŠ
 • 3. 2. – Výchovný koncert „Hrátky s Mozartem“ – 10:00 v tělocvičně ZŠ – pro žáky ZŠ
 • 4. 2. – Kurz bruslení pro žáky ZŠ – závěrečná lekce
 • 10. 2. – Interaktivní prohlídka JD – 9:00 – pro žáky 5. tř.
 • 10. 2. – Maškarní rej s diskotékou s panem Krškou ve ŠD
 • 15. 2. – 19. 2. – Týden deskových her ve ŠD
 • 17. 2. – Interaktivní prohlídka JD – 9:00 – pro žáky 3. tř.
 • 17. 2. – Maškarní rej – pro děti z MŠ
 • 18. 2. – Druhá návštěva solné jeskyně v Baby centru Šikulka – 8:30 – 11:30 – předškoláci
 • 22. 2. – 26. 2. 2016 – Jarní prázdniny; provoz MŠ ve třídě Sluníček
 • 5. 1. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ
 • 6. 1. – Tříkrálové vinšování dětí z MŠ (děti ze třídy Berušek do 1. třídy ZŠ)
 • 7. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 7. 1. – Divadelní představení „O Budulínkovi“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 14. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 15. 1. – Návštěva solné jeskyně v Baby centru Šikulka – pro předškoláky – 8:30
 • 19. 1. – Okresní kolo MO – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 21. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 21. 1. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30
 • 22. 1. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30
 • 26. 1. – Recitační soutěž pro žáky ZŠ – školní kolo
 • 27. 1. – Návštěva Hřiště bez bot – pro žáky ze ŠD
 • 28. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 28. 1. – Vydání výpisu vysvědčení
 • 1. 12. – Den otevřených dveří v ZŠ
 • 2. 12. – 7. 12. – Putovní zážitková výstava Felix & Maira (Chytré hlavičky Zemi rozumí) – zapůjčil: Klimabündnis Horní Rakousko + Energy Centre ČB – výstava s ekologickou tematikou pro žáky ZŠ – v tělocvičně ZŠ
 • 2. 12. – Dopolední výlet na JE Temelín – pro MŠ – předškolní děti
 • 3. 12. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení – žáci ZŠ
 • 3. 12. a 4. 12. – Čertovské hrátky ve ŠD
 • 4. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
 • 7. 12. – 11. 12. – Vánoční tvoření ve ŠD
 • 8. 12. – Kyberšikana – beseda s por. Bc. M. Bajcurou (Policie ČR) – 8:45 – pro žáky 4. a 5. třídy
 • 8. 12. – Vánoce za časů našich prababiček – divadelní představení společnosti Dell´arte – 10:00 – pro žáky ZŠ
 • 9. 12. – Putování za Ježíškem – divadelní představení pro děti z MŠ
 • 10. 12. – Zdobení vánočního stromku na nádvoří MM – pro děti ze třídy Berušek MŠ
 • 10. 12. – Kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 15. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků
 • 16. 12. – Návštěva planetária – 10:00 – pro žáky 5. třídy
 • 17. 12. – Kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 17. 12. – Dárkování v MŠ – rozbalování nových hraček
 • 18. 12. – Návštěva předškoláků v 1. třídě v rámci projektu Těšíme se do školy – 9:00
 • 21. 12. – Vánoční besídky v jednotlivých třídách ZŠ
 • 22. 12. – Filmové představení Aldabra – kino Cinestar – 9:00 – pro žáky ZŠ
 • 22. 12. – Odpolední nadílka ve ŠD
 • 3. 11. – Dopolední výlet na výlov Spolského rybníka – pro děti ze 2. a 3. třídy MŠ – odjezd 8:15
 • 4. 11. – Divadlo Víti Marčíka – Šípková Růženka – pro žáky ze ŠD a ostatní zájemce – 14:00
 • 11. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45
 • 12. 11. – „O milostném psaníčku“ – divadelní představení společnosti Kos – pro děti z MŠ – 8:45
 • 13. 11. – Kdo tudy šel – ekovýchovný program pro žáky 3. a 4. třídy – 3. třída – 8:00, 4. třída – 10:00
 • 19. 11. – Zahájení kurzu bruslení pro žáky ZŠ, změny v rozvrhu v souvislosti s kurzem bruslení
 • 18. 11. – 30. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD – tvoření na vánoční trhy
 • 1. 10. – Dopolední výlet do Nových Hodějovic – pro děti ze 3. třídy MŠ (Berušky) – odchod 8:45
 • 5. 10. – Výchovný koncert klavíristy Sergeje Perepeliatnyka a flétnistky A. Přidalové, v sálu CASD ve Šrámkově ulici – pro žáky ZŠ – od 9:00
 • 6. 10. – Třídní schůzky rodičů žáků ZŠ, Volby do Školské rady – 16:00, Schůzka členů Rady rodičů s ředitelkou školy – 15:30
 • 7. 10. – Dopolední výlet do přírody – pro děti ze 2. třídy MŠ (Včeličky)
 • 12. 10. – 16. 10. – Podzimní tvoření z přírodních materiálů – pro žáky ŠD
 • 14. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo – pro vybrané žáky ZŠ – 8:00 – 13:00
 • 15. 10. – „Kašpárek se vrací do pohádky“ – divadelní společnost Viďadlo – pro děti z MŠ – 8:45
 • 20. 10. – Fotografování dětí z MŠ – 9:30 (vánoční motiv)
 • 23. 10. – Voňavé dřevo – ekovýchovný program pro žáky 5. třídy – 10:00
 • 26. 10. – Po stopách koněspřežky – výchovně-naučný program pro žáky 5. třídy (vycházka po městě) – 10:00
 • 27. 10. – Halloween – zábavné odpoledne – soutěže, průvod masek – pro žáky ze školní družiny
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD
 • Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy
 • Děti dětem – humanitární pomoc Ukrajině (žáci 3. a 4. třídy)
 • 10. 9. – Zahájení výuky plavání pro žáky 2. a 3. třídy
 • 11. 9. – Ukázka výcviku dravců – pro žáky ZŠ od 10:00
 • 11. 9. – Fotografování žáků 1. třídy
 • 16. 9. – MŠ – Projekt Zdraví dětem – 8:45 – 11:30 – pro předškolní děti
 • 24. 9. – „Rytmická show“ p. Dostála – pro děti z MŠ – 8:45