• Recyklotvoření – pokračování v tvořivé činnosti z netradičních materiálů; malování na kameny, květináče – využití různých technik – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 1. 6. – Fotografování žáků ZŠ
 • 1. 6. – Dopolední výlet dětí z MŠ do ZOO Hluboká, od 9:00 divadelní představení Ošklivé káčátko“
 • 1. 6. – Odpoledne se záchranáři (záchranáři, hasiči, stanoviště a úkoly na školní zahradě) – pro žáky ze ŠD
 • 7. 6. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 8. 6. – Výlet na Šumavu (k MDD) – Lipenská přehrada, Volary – Soumarské rašeliniště, Lenora – Muzeum sklářství, Vimperk – Sudslavický okruh – pro žáky ZŠ 9. 6. – Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením p. uč. Zíky – 10:00
 • 10. 6. – Florbal vozíčkářů – návštěva turnaje – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ
 • 13. 6. – Školská rada
 • 14. 6. – „Království zlozvyků“ – „děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 14. 6. – Pedagogická rada ZŠ; uzavření docházky žáků ZŠ, uzavření klasifikace žáků
 • 15. 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 17. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu
 • 20. 6. – 24. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Ubytování: RS Úsvit, Vanůvek 26, Telč; celopobytová hra Tutanchamonova kletba aneb Mumie se zlobí
 • 21. 6. – Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ – 16:30
 • 27. 6., 28. 6. a 29. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy
 • 28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy, žáci 5. třídy – spaní ve škole
 • 29. 6. – Rozloučení s předškoláky v MŠ – „Pasování plné špásování“ – zajišťuje Ivan Urbánek – 15:00
 • 30. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45
 • 30. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická