Akce školy 2017/ 2018

 • Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 31. 5. – Výlet na Kleť ke Dni dětí – pro žáky 5. třídy
 • 1. 6. – Den dětí
 • MŠ: Dopolední výlet – Pohádková kovárna Selibov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd ve 13:00
 • ZŠ: 1. třída – Procházka na hřiště u Malého jezu + opékání vuřtů (školní zahrada)
 • 2. A – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček)
 • 2. B – Návštěva planetária
 • 3. třída – Procházka po městě, výstup na Černou věž
 • 4. třída – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček)
 • ŠD – zábavné odpoledne, stanoviště s úkoly
 • 5. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30
 • 6. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto předškoláků na tablo
 • 6. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 12. 6. – Pedagogická rada – uzavření klasifikace žáků
 • 12. 6. – Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ – 16:30
 • 13 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 15. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu
 • 18. 6. – 22. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Slunečné údolí
 • 20. 6. – Pirátské rozloučení se školkou – divadlo Okýnko – od 15:00 předškoláci
 • 25. 6. – 28. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy
 • 25. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 6. – Zahradní slavnost a oslavy 60. výročí od otevření nové školní budovy v Mladém – oslava a rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ, jejich rodiče a hosty, rozloučení se žáky 5. třídy
 • 29. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45, vydání oběda: 10:30 – 11:00
 • 29. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická
 • Recyklotvoření – tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května – téma: Škola má narozeniny
 • 2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí
 • 3. 5. – Den zdraví – pro žáky ZŠ – 8:00 – 11:40
 • 4. 5. – Okresní kolo turnaje v kopané McDonald´s Cup – pro vybrané žáky ZŠ
 • 4. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 9. 5. – 11. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině
 • 11. 5. – Atelier 3D, tvořivé dílny: „V hlavní roli nůžky, papír“ – žáci 3. třídy – 10:00
 • 15. 5. – Schůzka členů školské rady – 14:00
 • 15. 5. – Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek – od 15:00 Sluníčka, Včelky
 • 16. 5. – Vystoupení dětí z MŠ ke Dni matek – od 15:00 Berušky
 • 17. 5. – Dopolední výlet do Nových Hodějovic – MŠ – Sluníčka
 • 18. 5. – Návštěva prodejny Trefa v Mladém – klaun Balonkář seznámí děti s regionálními a farmářskými potravinami – ZŠ 1. třída 8:30, MŠ 9:00, 9:30, 10:00
 • 21. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ – Výstaviště ČB
 • 29. 5. – Exkurze na letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže, letadel – předškoláci
 • 29. 5. – Vystoupení kejklíře Slávka – pro děti ze ŠD – 13:30
 • 29. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 31. 5. – Výlet na Kleť – pro žáky 5. třídy
 • 3. 4. – 30. 4. – Zápis do MŠ – I. fáze – generování elektronických žádostí
 • 3. 4. – 27. 4. – Bezpečný duben – pro žáky ve ŠD
 • 5. 4. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení
 • 5. 4. a 6. 4. – Zápis do 1. třídy
 • 10. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:30 – 17:30 hodin
 • 11. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol – pro vybrané žáky ZŠ – ZŠ TGM Rudolfovská, Nové Vráto, ČB
 • 12. 4. – Závěrečná lekce kurzu bruslení
 • 16. 4. – Atelier 3D, tvořivé dílny: Kronikáři – pro žáky 4. třídy od 8.00, Divadelní radovánky – pro žáky 1. třídy od 9:00, Divadelní radovánky – pro žáky 2. třídy od 10:00, Kronikáři – pro žáky 5. třídy od 10:00
 • 19. 4. – Návštěva planetária – předškoláci – 9:30
 • 25. 4. – „Písničky s klíčkem“ – hudební studio Bambiny – děti z MŠ – 9:00
 • 27. 4. – Slet čarodějnic – zábavné odpoledne ve ŠD
 • Březen – měsíc knihy (oblíbené dětské knihy, ilustrace, kvízy apod.) – pro žáky ŠD v průběhu měsíce března
 • 1. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 2. 3. – „Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel“ – divadelní představení v Malém divadle – pro žáky 1. a 3. třídy ZŠ – 10:00
 • 2. 3. – „Jak koza pletla pomlázku“ – divadlo Okýnko – pro děti z MŠ – 9:00
 • 5. 3. – 4. 4. – Zahájení zápisu do 1. tříd ZŠ – vyplňování a tisk žádostí
 • 6. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže hudební pořad Jiřího Kršky
 • 7. 3. – Dětská scéna – oblastní kolo recitační soutěže – v dopoledních hodinách v kulturním klubu Horká vana – vybraní žáci ZŠ – 9:00
 • 8. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 19. 3. – 28. 3. – Velikonoční tvoření ve ŠD
 • 19. 3. – Matematický klokan 2018 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 19. 3. – Vynášení Morany – třída Berušek z MŠ – dopoledne
 • 21. 3. – „Básničkový“ den ve ŠD – u příležitosti Světového dne poezie, tvorba vlastních básní
 • 21. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 22. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 23. 3. – Projekt Zdravá 5 – „Hrátky zdravé 5“ – v MŠ – Berušky 8:45, Včelky 9:30
 • 1. 2. – Karneval v MŠ (Včelky a Berušky)
 • 1. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 5. 2. – 27. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD, masopust – příprava karnevalu
 • 6. 2. – Školní kolo recitační soutěže – 13:30 v ZŠ
 • 7. 2. – „Červená Karkulka“ – divadélko Máma a Táta – 9:00 – pro děti z MŠ
 • 8. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 13. 2. – Karneval v MŠ (Sluníčka)
 • 15. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 16. 2. – „Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel“ – divadelní představení v Malém divadle – pro žáky 2. tříd ZŠ – 10:00
 • 21. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
 • 22. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 27. 2. – „Lajka vzhůru letí“ – divadelní představení v Malém divadle – pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ – 10:00
 • 28. 2. – Karneval ve ŠD – zábavné odpoledne s programem v námořnickém a pirátském stylu
 • 3. 1. – 5. 1. – „Tříkrálové tvoření“ – pro žáky ŠD
 • 4. 1. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 5. 1. – Tříkrálové vinšování dětí v MŠ (děti ze třídy Berušek také do 1. třídy ZŠ)
 • 8. 1. – 26. 1. – Výtvarná soutěž ve ŠD – „Paní Zima“
 • 9. 1. – „Čárymůrka“ – divadelní představení spol. Okýnko – 9:00 – pro děti z MŠ
 • 9. 1. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – prospěch, chování – 15:30 – 17:30
 • 11. 1. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 15. 1. – 19. 1. – Týden deskových a jiných her ve ŠD – turnaje, soutěže
 • 18. 1. – Poslední lekce kurzu plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 22. 1. – Nový rozvrh hodin žáků ZŠ v souvislosti s bruslením
 • 23. 1. – Pedagogická rada – 13:30; k 23. 1. uzavření docházky za 1. pololetí, uzavření klasifikace
 • 24. 1. – Okresní kolo MO – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 25. 1. – Zahájení kurzu bruslení pro žáky ZŠ (10 lekcí)
 • 26. 1. – „Zima v bílém kožíšku“ (Mgr. Pavel Macků) – 9:00 – pro děti z MŠ (přesun z prosince)
 • 26. 1. – Filmové představení v kině Kotva – Čertoviny – pro žáky ZŠ
 • 31. 1. – Vydání výpisu vysvědčení
 • 1. 12. – Beseda se seniory – 10:00 – pro žáky 3. třídy, 11:00 – pro žáky 4. třídy
 • 1. – 5. 12. – Mikulášské tvoření ve ŠD
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
 • 5. 12. – Mikulášské odpoledne a čertovské hrátky ve ŠD
 • 6. 12. – 21. 12. – Vánoční tvoření ve ŠD
 • 7. 12. – Zdobení vánočního stromku na nádvoří MM – 3. třída MŠ
 • 7. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 11. 12. – Kyberšikana – preventivní program pro žáky ZŠ (v průběhu dopoledne postupně pro všechny třídy ZŠ)
 • 12. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 14. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 14. 12. – Návštěva planetária – 9:30 – pro žáky 5. třídy
 • 19. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči – MŠ – od 14:30
 • 21. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 22. 12. – Vývoj hudebních nástrojů – hudební pořad – 8:00 – pro žáky 1. a 2. třídy; 9:00 – pro žáky 3. – 5. třídy, následují vánoční besídky ve všech třídách ZŠ; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 • 22. 12. – Odpolední nadílka ve ŠD
 • 6. 11. – Sportovní dopoledne na Složišti – zajišťuje Dynamo ČB – pro děti 2. a 3. třídy MŠ
 • 6. 11. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 5. třídy
 • 6. 11. – Sférické kino ve ŠD – projekce naučných programů pro žáky ze školní družiny – 13:00
 • 7. 11. – Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy
 • 9. 11. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 9. 11. 2017 do 18. 1. 2018) – odjezd autobusu 9:00
 • 9. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 14. 11. – Hudební studio Bambiny – Pojďte s námi do pohádky“ – 9:00 – pro děti MŠ
 • 16. 11. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 21. 11. – „Bezpečný pes“ – zásady bezpečnosti při kontaktu se psem – zábavně naučný program pro žáky ZŠ – 10:40
 • 23. 11. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 28. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ (8:00 – 11:40 – rodiče mají možnost sledovat své děti při práci; 13:00 – 16:00 pro veřejnost)
 • 30. 11. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 2. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 1. třídy
 • 3. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 2. A
 • 5. 10. – Fotografování dětí MŠ – od 8:00
 • 12. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky ZŠ
 • 16. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 2. B
 • 17. 10. – Schůzka členů Školské rady
 • 20. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 3. třídy
 • 24. 10. – Volby do Školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků, za pedagogické pracovníky) – 15:00 – 18:00
 • 24. 10. – Třídní schůzky rodičů žáků ZŠ – 16:30, Schůzka členů Rady rodičů s ředitelkou školy – 16:00
 • 25. 10. – Výlov Horusického rybníka – odjezd od MŠ 8:30 – děti MŠ bez předškoláků
 • 26. 10. a 27. 10. – Podzimní prázdniny
 • 30. 10. – Halloween – strašidelné odpoledne – pro žáky ze ŠD
 • 31. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 4. třídy
 • 31. 10. – Divadélko Máma a Táta – „Šípková Růženka“ – pro děti z MŠ – 9:00

Další akce:

 • „Tvoříme z přírodních materiálů“ – pro žáky ŠD – v průběhu října
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu října (za příznivého počasí)

Poznámka:

 • Spolu – čtyřhodinový podpůrný program zacílený na stmelení třídního kolektivu. Obsahem jsou hry podporující zejména spolupráci a komunikaci mezi žáky a rozvoj jejich tvořivého myšlení, originality. Pořadatel: Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice
 
 • 4. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
 • 8. 9. – Fotografování žáků 1. tříd
 • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD, hry a soutěže; venkovní činnost ve ŠD
 • 11. 9. – 22. 9. – Sláva houbaření – pro žáky ze ŠD – poznávání hub zábavnou formou, křížovky, osmisměrky, omalovánky,…
 • 12. 9. – Screening zrakových vad – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů)
 • 20. 9. – Ukázka dravců – 10:00 – pro žáky ZŠ
 • 25. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování
 • 27. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř.
 • 27. 9. – „Kam plují ryby?“ – vzdělávací program pro předškolní děti (Mezinárodní environmentální vzdělávací středisko – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany) – pro předškoláky – odjezd od MŠ v 8:00