• 4. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
  • 8. 9. – Fotografování žáků 1. tříd
  • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD, hry a soutěže; venkovní činnost ve ŠD
  • 11. 9. – 22. 9. – Sláva houbaření – pro žáky ze ŠD – poznávání hub zábavnou formou, křížovky, osmisměrky, omalovánky,…
  • 12. 9. – Screening zrakových vad – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů)
  • 20. 9. – Ukázka dravců – 10:00 – pro žáky ZŠ
  • 25. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování
  • 27. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř.
  • 27. 9. – „Kam plují ryby?“ – vzdělávací program pro předškolní děti (Mezinárodní environmentální vzdělávací středisko – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany) – pro předškoláky – odjezd od MŠ v 8:00