• 1. 12. – Beseda se seniory – 10:00 – pro žáky 3. třídy, 11:00 – pro žáky 4. třídy
 • 1. – 5. 12. – Mikulášské tvoření ve ŠD
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
 • 5. 12. – Mikulášské odpoledne a čertovské hrátky ve ŠD
 • 6. 12. – 21. 12. – Vánoční tvoření ve ŠD
 • 7. 12. – Zdobení vánočního stromku na nádvoří MM – 3. třída MŠ
 • 7. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 11. 12. – Kyberšikana – preventivní program pro žáky ZŠ (v průběhu dopoledne postupně pro všechny třídy ZŠ)
 • 12. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 14. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 14. 12. – Návštěva planetária – 9:30 – pro žáky 5. třídy
 • 19. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči – MŠ – od 14:30
 • 21. 12. – Pokračuje kurz plavání pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 22. 12. – Vývoj hudebních nástrojů – hudební pořad – 8:00 – pro žáky 1. a 2. třídy; 9:00 – pro žáky 3. – 5. třídy, následují vánoční besídky ve všech třídách ZŠ; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 • 22. 12. – Odpolední nadílka ve ŠD