• 3. 4. – 30. 4. – Zápis do MŠ – I. fáze – generování elektronických žádostí
  • 3. 4. – 27. 4. – Bezpečný duben – pro žáky ve ŠD
  • 5. 4. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení
  • 5. 4. a 6. 4. – Zápis do 1. třídy
  • 10. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:30 – 17:30 hodin
  • 11. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol – pro vybrané žáky ZŠ – ZŠ TGM Rudolfovská, Nové Vráto, ČB
  • 12. 4. – Závěrečná lekce kurzu bruslení
  • 16. 4. – Atelier 3D, tvořivé dílny: Kronikáři – pro žáky 4. třídy od 8.00, Divadelní radovánky – pro žáky 1. třídy od 9:00, Divadelní radovánky – pro žáky 2. třídy od 10:00, Kronikáři – pro žáky 5. třídy od 10:00
  • 19. 4. – Návštěva planetária – předškoláci – 9:30
  • 25. 4. – „Písničky s klíčkem“ – hudební studio Bambiny – děti z MŠ – 9:00
  • 27. 4. – Slet čarodějnic – zábavné odpoledne ve ŠD