• Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 31. 5. – Výlet na Kleť ke Dni dětí – pro žáky 5. třídy
 • 1. 6. – Den dětí
 • MŠ: Dopolední výlet – Pohádková kovárna Selibov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd ve 13:00
 • ZŠ: 1. třída – Procházka na hřiště u Malého jezu + opékání vuřtů (školní zahrada)
 • 2. A – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček)
 • 2. B – Návštěva planetária
 • 3. třída – Procházka po městě, výstup na Černou věž
 • 4. třída – Návštěva Jihočeského muzea (výstava hraček)
 • ŠD – zábavné odpoledne, stanoviště s úkoly
 • 5. 6. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30
 • 6. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto předškoláků na tablo
 • 6. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 12. 6. – Pedagogická rada – uzavření klasifikace žáků
 • 12. 6. – Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ – 16:30
 • 13 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 15. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu
 • 18. 6. – 22. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Slunečné údolí
 • 20. 6. – Pirátské rozloučení se školkou – divadlo Okýnko – od 15:00 předškoláci
 • 25. 6. – 28. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy
 • 25. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 6. – Zahradní slavnost a oslavy 60. výročí od otevření nové školní budovy v Mladém – oslava a rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ, jejich rodiče a hosty, rozloučení se žáky 5. třídy
 • 29. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45, vydání oběda: 10:30 – 11:00
 • 29. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická