Akce školy 2016/ 2017

 • Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 1. 6. – Dopolední výlet dětí z MŠ do zážitkového parku Zeměráj u obce Kovářov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd 15:00
 • 1. 6. – Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením p. uč. Zíky – 10:00 – pro žáky ZŠ; Den dětí – zábavné odpoledne pro ŠD
 • 6. 6. – Školská rada – 15:45; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30 – předání informací o škole v přírodě, prospěch a chování žáků, školní potřeby pro následující školní rok, zájem o ŠD
 • 8. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 12. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto na tablo
 • 12. 6. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení – pro děti ze ŠD – 13:30
 • 13. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 14 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 16. 6. – Pirátská pohádka – skupina Rybníkáři – divadelní představení pro žáky ZŠ – 10:00
 • 19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín
 • 23. 6. – Rozloučení s předškoláky v MŠ – 15:00
 • 26. 6. – Mimi šéf – filmové představení v kině Kotva – pro žáky ZŠ – 8:30
 • 28. 6. – Fotbalový miniturnaj se ZŠ Dukelská
 • 28. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 9:00
 • 28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy
 • Recyklotvoření – tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května
 • 2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí
 • 4. 5. – Okresní kolo turnaje v kopané McDonald´s Cup – pro vybrané žáky ZŠ
 • 4. 5. – Návštěva JVK – pro žáky 2. třídy ZŠ
 • 9. 5. – 12. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině
 • 9. 5. – 26. 5. – Testování žáků 5. tříd
 • 10. 5. – Exkurze k HZS – „Jak se chovat v případě nebezpečí“, ukázka techniky – pro děti ze 2. tř. MŠ Včelky
 • 11. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 15. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • 18. 5. – Exkurze na Letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže – pro děti ze 3. tř. MŠ Berušky
 • 23. 5. – Divadelní společnost Okýnko, „Jak se víla skamarádila“, od 9:00 MŠ
 • 24. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ
 • 25. 5. – Výlet na Českou Kanadu – pro žáky ZŠ
 • 30. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 3. 4. – 28. 4. – Zápis do MŠ – I. fáze – generování elektronických žádostí
 • 3. 4. – 12. 4. – Velikonoční tvoření ve školní družině
 • 6. 4. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30
 • 7. 4. – Zápis do 1. třídy od 14:00 do 17:30
 • 7. 4. – Den zdraví – projektový den pro žáky ZŠ
 • 11. 4. – Vítání občánků na MM – vybrané děti ze třídy Berušek (13:00, 13:30, 14:00)
 • 11. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:30 – 17:30 hodin
 • 12. 4. – Fotografování nahlášených dětí „Máme rádi jaro“ – od 8:00, od 10:00 velikonoční koledování – předškoláci v ZŠ
 • 12. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž malých škol – pro vybrané žáky ZŠ – ZŠ TGM Rudolfovská, Nové Vráto, ČB
 • 18. 4. – 27. 4. – Bezpečný duben – pro žáky ve ŠD
 • 25. 4. – Vítání občánků na MM – vybrané děti ze třídy Berušek (13:00, 13:30, 14:00)
 • 28. 4. – Slet čarodějnic – zábavné odpoledne ve ŠD
 • Březen – měsíc knihy (oblíbené dětské knihy, ilustrace, kvízy apod.) – pro žáky ŠD v průběhu měsíce března
 • 1. 3. – Dětská scéna – oblastní kolo recitační soutěže – v dopoledních hodinách v kulturním klubu Horká vana – vybraní žáci ZŠ – 9:00
 • 14. 3. – Vynášení Morany – pro děti z MŠ
 • 15. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 16. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 17. 3. – Matematický klokan 2017 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 21. 3. – Hudební studio Bambiny „Děti, zazpívejme si“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 21. 3. – „Básničkový“ den ve ŠD – u příležitosti Světového dne poezie
 • 23. 3. – Závěrečná lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • 28. 3. – Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec u Borovan – pro děti z MŠ od 9:00 a pro žáky ZŠ od 10:00
  Velikonoční tvoření ve ŠD
 • 1. 2. – Karneval v MŠ
 • 2. 2. – Divadelní představení spol. Kos „Černobílá pohádka“ – pro děti z MŠ – 8:45
 • 2. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 3. 2. – Pololetní prázdniny
 • 6. 2. – 21. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD – výroba masek, příprava karnevalu
 • 7. 2. – Školní kolo recitační soutěže – 13:30 v ZŠ
 • 9. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 10. 2. – Dítě a kouzla – opera pro děti – DK Metropol – pro žáky ZŠ – 9:00
 • 15. 2. – „Zdravé zoubky“ – preventivní program pro žáky 1. ročníku – 9:00
 • 15. 2. – Divadelní představení „O zlobivém andělíčkovi“ – divadlo Okýnko – pro žáky ze ŠD – 13:30
 • 16. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 16. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
 • 22. 2. – Karneval ve ŠD s panem Krškou ve stylu vodnickém – 13:30
 • 23. 2. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 28. 2. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže hudební pořad Pavla Maršíka
 • 3. 1. – 6. 1. – „Tříkrálové tvoření“ – pro žáky ŠD
 • 5. 1. – Zahájení kurzu bruslení pro žáky ZŠ (10 lekcí) – odjezd 9:35
 • 6. 1. – Tříkrálové vinšování dětí z MŠ (děti ze třídy Berušek do 1. třídy ZŠ)
 • 10. 1. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – prospěch, chování – 15:30 – 17:30
 • 12. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 16. 1. – 20. 1. – Týden deskových a jiných her ve ŠD – turnaje, soutěže
 • 17. 1. – Trénink pozitivních vztahů – program Střediska výchovné péče – pro žáky 4. třídy
 • 18. 1. – Cesta kolem světa – pořádá Cassiopeia – zajímavá místa ve světě – 2hod. program všeobecné primární prevence – pro žáky 3. třídy – 8:00
 • 19. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 20. 1. – Cesta kolem světa – pořádá Cassiopeia – zajímavá místa ve světě – 2hod. program všeobecné primární prevence – pro žáky 4. třídy – 8:00, pro žáky 5. třídy – 10:00
 • 24. 1. – Okresní kolo MO – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 24. 1. – Trénink pozitivních vztahů – pro žáky 4. třídy
 • 26. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 26. 1. – Divadelní představení spol. Okýnko „O Pomněnce a Zapomněnce“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 30. 1. – O Aničce a písničce – komorní žesťové seskupení BRASSTET – výchovný koncert v ZŠ pro žáky ZŠ – 10:00
 • 31. 1. – Trénink pozitivních vztahů – pro žáky 4. třídy
 • 31. 1. – Vydání výpisu vysvěd
 • 1. 12. a 2. 12. – Mikulášské tvoření ve ŠD
 • 2. 12. – Kurz primární prevence – pro žáky 2. třídy – 8:00 – 10:45
 • 5. 12. – Mikulášské odpoledne a čertovské hrátky ve ŠD
 • 6. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
 • 6. 12. – 16. 12. – Vánoční tvoření ve ŠD
 • 8. 12. – Jsme kamarádi – program primární prevence – pro žáky 4. třídy
 • 8. 12. – Zdobení vánočního stromku na nádvoří MM – Včelky
 • 9. 12. – Sportovní dopoledne na Složišti – zajišťuje Dynamo – děti ze třídy Včelek a Berušek
 • 12. 12. – Jsme kamarádi – program primární prevence – pro žáky 3. a 5. třídy
 • 13. 12. – Výtvarný atelier TVOR – tvoření se žáky 5. třídy
 • 16. 12. – Divadelní spol. Ivan Urbánek – „Slyšte, slyšte aneb jak to bylo v Betlémě“ – pro děti z MŠ – 9:00, pro žáky ZŠ – 10:30
 • 20. 12. – Vánoce v Evropě – prezentace práce tříd – celoškolní projekt
 • 20. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Sluníček – od 15:00, vystoupení dětí a vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Včelek – od 15:00
 • 20. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 21. 12. – Vystoupení dětí a vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Berušek – od 15:00
 • 21. 12. – Vánoční besídky ve 2. a 3. třídě ZŠ
 • 22. 12. – Vánoční besídky v 1., 4. a 5. třídě ZŠ; 2. a 3. třída ZŠ – ukončení kurzu plavání; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 • 22. 12. – Odpolední nadílka ve ŠD
 • 1. 11. – Dopolední výlet do přírody – pro děti z 2. třídy MŠ (Včeličky) a 3. tř. MŠ (Berušky)
 • 3. 11. – Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy
 • 3. 11. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 3. 11. do 22. 12.) – odjezd 9:00
 • 8. 11. – Sférické kino v ZŠ – projekce naučných programů pro žáky ZŠ – 1. třída 8:00, 2. třída 9:00, 3. třída 10:00, 4. třída 11:00, 5. třída 12:00
 • 10. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 22. 11. – Senioři a děti ve školách – navázání mezigeneračního dialogu mezi žáky ZŠ a seniory – beseda (organizuje SPOLEČNĚ, o.p.s.) – pro žáky 4. třídy – 9:55; pro žáky 5. třídy – 10:55
 • 22. 11. – Pedagogická rada ZŠ – 13:30
 • 23. 11. – Divadelní spol. Okýnko – „Jak se uspává příroda“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 29. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ
 • 29. 11. – Fotografování dětí z MŠ – 8:00
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu měsíce
 • 21. 11. – 30. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD – tvoření na vánoční trhy
 • 3. 10. – Prezentace firmy Bovys s maskotem Bovýskem – v rámci projektu Ovoce do škol – pro žáky ZŠ
 • 5. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky ZŠ
 • 5. 10. – Filmové představení Strašidla – kino Kotva – pro žáky ze ŠD
 • 10. 10. – Návštěva výstavy výpěstků ovoce, zeleniny a květin – moštárna v Nových Hodějovicích – pro žáky ZŠ – 1. – 3. třídy 9:00, 4. a 5. třídy – 9:30
 • 10. 10. – Schůzka členů Školské rady
 • 17. 10. – Návštěva Dne otevřených dveří a výstavy podzimních plodů na SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické – pro zájemce ze ŠD – žáci 3. – 5. tř.
 • 18. 10. – Třídní schůzky rodičů žáků ZŠ – 16:30, Schůzka členů Rady rodičů s ředitelkou školy – 15:30
 • 19. 10. – Dopolední výlet na výlov rybníka – děti z 2. a 3. tř. MŠ
 • 21. 10. – Hudební studio Bambiny – „Popletené pohádky“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 10. a 27. 10. – Podzimní prázdniny
 • 31. 10. – Halloween – zábavné odpoledne – soutěže, průvod masek – pro žáky ze ŠD
 • „Tvoříme z přírodních materiálů“ – pro žáky ŠD – v průběhu října
 • 1. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
 • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD, hry a soutěže;
 • venkovní činnost ve ŠD – malování na kameny a květináče
 • 7. 9. – Fotografování žáků 1. třídy
 • 14. 9. – Výstava kaktusů pana Vochozky – v ZŠ od 8:00 – pro žáky ZŠ i děti z MŠ
 • 16. 9. – České Budějovice a čistá mobilita – projekt Energy Centra – promítání v kině Kotva – 10:00 – pro žáky 4. a 5. třídy
 • 27. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř.