• 1. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
  • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD, hry a soutěže;
  • venkovní činnost ve ŠD – malování na kameny a květináče
  • 7. 9. – Fotografování žáků 1. třídy
  • 14. 9. – Výstava kaktusů pana Vochozky – v ZŠ od 8:00 – pro žáky ZŠ i děti z MŠ
  • 16. 9. – České Budějovice a čistá mobilita – projekt Energy Centra – promítání v kině Kotva – 10:00 – pro žáky 4. a 5. třídy
  • 27. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř.