• 1. 11. – Dopolední výlet do přírody – pro děti z 2. třídy MŠ (Včeličky) a 3. tř. MŠ (Berušky)
 • 3. 11. – Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy
 • 3. 11. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 3. 11. do 22. 12.) – odjezd 9:00
 • 8. 11. – Sférické kino v ZŠ – projekce naučných programů pro žáky ZŠ – 1. třída 8:00, 2. třída 9:00, 3. třída 10:00, 4. třída 11:00, 5. třída 12:00
 • 10. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 22. 11. – Senioři a děti ve školách – navázání mezigeneračního dialogu mezi žáky ZŠ a seniory – beseda (organizuje SPOLEČNĚ, o.p.s.) – pro žáky 4. třídy – 9:55; pro žáky 5. třídy – 10:55
 • 22. 11. – Pedagogická rada ZŠ – 13:30
 • 23. 11. – Divadelní spol. Okýnko – „Jak se uspává příroda“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 29. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ
 • 29. 11. – Fotografování dětí z MŠ – 8:00
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu měsíce
 • 21. 11. – 30. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD – tvoření na vánoční trhy