• 1. 12. a 2. 12. – Mikulášské tvoření ve ŠD
 • 2. 12. – Kurz primární prevence – pro žáky 2. třídy – 8:00 – 10:45
 • 5. 12. – Mikulášské odpoledne a čertovské hrátky ve ŠD
 • 6. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ a v ZŠ
 • 6. 12. – 16. 12. – Vánoční tvoření ve ŠD
 • 8. 12. – Jsme kamarádi – program primární prevence – pro žáky 4. třídy
 • 8. 12. – Zdobení vánočního stromku na nádvoří MM – Včelky
 • 9. 12. – Sportovní dopoledne na Složišti – zajišťuje Dynamo – děti ze třídy Včelek a Berušek
 • 12. 12. – Jsme kamarádi – program primární prevence – pro žáky 3. a 5. třídy
 • 13. 12. – Výtvarný atelier TVOR – tvoření se žáky 5. třídy
 • 16. 12. – Divadelní spol. Ivan Urbánek – „Slyšte, slyšte aneb jak to bylo v Betlémě“ – pro děti z MŠ – 9:00, pro žáky ZŠ – 10:30
 • 20. 12. – Vánoce v Evropě – prezentace práce tříd – celoškolní projekt
 • 20. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Sluníček – od 15:00, vystoupení dětí a vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Včelek – od 15:00
 • 20. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 21. 12. – Vystoupení dětí a vánoční tvořivé odpoledne v MŠ – třída Berušek – od 15:00
 • 21. 12. – Vánoční besídky ve 2. a 3. třídě ZŠ
 • 22. 12. – Vánoční besídky v 1., 4. a 5. třídě ZŠ; 2. a 3. třída ZŠ – ukončení kurzu plavání; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 • 22. 12. – Odpolední nadílka ve ŠD