• 3. 1. – 6. 1. – „Tříkrálové tvoření“ – pro žáky ŠD
 • 5. 1. – Zahájení kurzu bruslení pro žáky ZŠ (10 lekcí) – odjezd 9:35
 • 6. 1. – Tříkrálové vinšování dětí z MŠ (děti ze třídy Berušek do 1. třídy ZŠ)
 • 10. 1. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – prospěch, chování – 15:30 – 17:30
 • 12. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 16. 1. – 20. 1. – Týden deskových a jiných her ve ŠD – turnaje, soutěže
 • 17. 1. – Trénink pozitivních vztahů – program Střediska výchovné péče – pro žáky 4. třídy
 • 18. 1. – Cesta kolem světa – pořádá Cassiopeia – zajímavá místa ve světě – 2hod. program všeobecné primární prevence – pro žáky 3. třídy – 8:00
 • 19. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 20. 1. – Cesta kolem světa – pořádá Cassiopeia – zajímavá místa ve světě – 2hod. program všeobecné primární prevence – pro žáky 4. třídy – 8:00, pro žáky 5. třídy – 10:00
 • 24. 1. – Okresní kolo MO – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 24. 1. – Trénink pozitivních vztahů – pro žáky 4. třídy
 • 26. 1. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 26. 1. – Divadelní představení spol. Okýnko „O Pomněnce a Zapomněnce“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 30. 1. – O Aničce a písničce – komorní žesťové seskupení BRASSTET – výchovný koncert v ZŠ pro žáky ZŠ – 10:00
 • 31. 1. – Trénink pozitivních vztahů – pro žáky 4. třídy
 • 31. 1. – Vydání výpisu vysvěd