• Březen – měsíc knihy (oblíbené dětské knihy, ilustrace, kvízy apod.) – pro žáky ŠD v průběhu měsíce března
 • 1. 3. – Dětská scéna – oblastní kolo recitační soutěže – v dopoledních hodinách v kulturním klubu Horká vana – vybraní žáci ZŠ – 9:00
 • 14. 3. – Vynášení Morany – pro děti z MŠ
 • 15. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 16. 3. – Pokračuje čtvrteční kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 17. 3. – Matematický klokan 2017 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 21. 3. – Hudební studio Bambiny „Děti, zazpívejme si“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 21. 3. – „Básničkový“ den ve ŠD – u příležitosti Světového dne poezie
 • 23. 3. – Závěrečná lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • 28. 3. – Ukázka zvířat ze ZOO Dvorec u Borovan – pro děti z MŠ od 9:00 a pro žáky ZŠ od 10:00
  Velikonoční tvoření ve ŠD