• Recyklotvoření – tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května
 • 2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí
 • 4. 5. – Okresní kolo turnaje v kopané McDonald´s Cup – pro vybrané žáky ZŠ
 • 4. 5. – Návštěva JVK – pro žáky 2. třídy ZŠ
 • 9. 5. – 12. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině
 • 9. 5. – 26. 5. – Testování žáků 5. tříd
 • 10. 5. – Exkurze k HZS – „Jak se chovat v případě nebezpečí“, ukázka techniky – pro děti ze 2. tř. MŠ Včelky
 • 11. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 15. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • 18. 5. – Exkurze na Letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže – pro děti ze 3. tř. MŠ Berušky
 • 23. 5. – Divadelní společnost Okýnko, „Jak se víla skamarádila“, od 9:00 MŠ
 • 24. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ
 • 25. 5. – Výlet na Českou Kanadu – pro žáky ZŠ
 • 30. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30