• Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 1. 6. – Dopolední výlet dětí z MŠ do zážitkového parku Zeměráj u obce Kovářov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd 15:00
 • 1. 6. – Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením p. uč. Zíky – 10:00 – pro žáky ZŠ; Den dětí – zábavné odpoledne pro ŠD
 • 6. 6. – Školská rada – 15:45; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30 – předání informací o škole v přírodě, prospěch a chování žáků, školní potřeby pro následující školní rok, zájem o ŠD
 • 8. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 12. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto na tablo
 • 12. 6. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení – pro děti ze ŠD – 13:30
 • 13. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 14 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 16. 6. – Pirátská pohádka – skupina Rybníkáři – divadelní představení pro žáky ZŠ – 10:00
 • 19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín
 • 23. 6. – Rozloučení s předškoláky v MŠ – 15:00
 • 26. 6. – Mimi šéf – filmové představení v kině Kotva – pro žáky ZŠ – 8:30
 • 28. 6. – Fotbalový miniturnaj se ZŠ Dukelská
 • 28. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 9:00
 • 28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy