Akce školy 2018/ 2019

 • 01. 11. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 08. 11. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 12. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 14. 11. – „Jak se uspává příroda“ – divadelní spol. Okýnko – pro děti z MŠ – 9:00
 • 15. 11. – Závěrečná lekce kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 19. 11. – Změny v rozvrhu v souvislosti s bruslením
 • 19. 11. – 30. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD, adventní přípravy ve ŠD
 • 20. 11. – Pedagogická rada ZŠ
 • 22. 11. – První lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ – odjezd od ZŠ v 7:55
 • 23. 11. – Výukový program „Ze života ježků“ – spolek Kamínky – pro žáky ZŠ – 8:00 – 1. třída, 9:00 – 2. třída, 10:00 – 3. třídy, 11:00 – 4. třída, 12:00 – 5. třída
 • 26. 11. – Vánoční fotografování dětí v MŠ – Prestigephoto – pro děti z MŠ – 8:00
 • 27. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ (8:00 – 11:40 – rodiče mají možnost sledovat své děti při práci; 13:00 – 16:00 pro veřejnost)
 • 29. 11. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 29. 11. – Návštěva planetária – 9:45 – pro žáky 5. třídy
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu měsíce (za příznivého počasí)
 • 2. 10. – „Tajemství vody“ vzdělávací program pro předškolní děti, Mezinárodní environmentální vzdělávací středisko – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, odjezd od MŠ v 8:00
 • 4. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 9. 10. – Návštěva výstavy výpěstků ovoce, květin a zeleniny – moštárna v Nových Hodějovicích – 9:00 – žáci 1. – 3. tříd; 9:30 – žáci 4. – 5. třídy
 • 9. 10. – Vítání občánků na MM – vybrané děti z MŠ
 • 10. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky ZŠ
 • 11. 10. – Sportovní dopoledne na Složišti – pro děti z MŠ (pouze předškoláci)
 • 11. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 12. 10. – Exkurze do Střední zemědělské školy – vybraní žáci 3. – 5. třída – v rámci ŠD
 • 17. 10. – „Putování s kapříkem Metlíkem“ – vzdělávací program MEVPISu v MŠ (bez předškoláků) – 9:00
 • 18. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 23. 10. – Vítání občánků na MM – vybrané děti z MŠ
 • 24. 10. – Školská rada
 • 25. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 26. 10. – "A scare tale" – pro žáky 2. - 5. tříd
 • 30. 10. – Halloween – strašidelné odpoledne – pro žáky ze ŠD
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu října (za příznivého počasí)
 • Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy – termín bude upřesněn

Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018

 • 3. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
 • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD
 • 10. – 25. 9. – Venkovní malování na květináče, kameny,… – pro žáky ze ŠD
 • 11. 9. – Screening zrakových vad (Tyflokabinet) – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů)
 • 13. 9. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 13. 9. do 15. 11. 2018) – odjezd autobusu 9:00
 • 18. 9. – Třídní schůzky – 16:30 – pro rodiče žáků ZŠ
 • 20. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 25. 9. – „O líné sově Emilce“ – hudební skupina Bambiny – pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy
 • 26. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování
 • 27. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • Preventivní program – Dental prevention – pro žáky ZŠ – termín bude upřesněn