Akce školy 2018/ 2019

 • Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce
 • 4. 6. – Rada rodičů – 15:30; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00
 • 5. 6. – Školní výlet MŠ – zámek Červená Lhota – divadelní představení „Treperenda“ (divadlo Studna) – odjezd od MŠ v 8:00
 • 5. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne
 • 10. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00
 • 11. 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30
 • 12. 6. – Dopolední výlet do přírody – MŠ – Sluníčka
 • 17. 6. – Divadelní představení Ivana Urbánka – Ententýky – 10:15 MŠ bez předškoláků
 • 17. 6. – Rozloučení s předškoláky – Ivan Urbánek – od 14:30 předškoláci
 • 17. 6. – 20. 6. – Vyučování v ZŠ končí pro všechny žáky v 11:40 – třídnické práce
 • 18. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy; 5. třída – spaní ve škole
 • 19. 6. – Dopolední výlet do centra města – Včeličky
 • 20. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – zakončení projektu „Těšíme se do školy“
 • 20. 6. – Návštěva JVK Na Sadech - Festival knihy - Knihařská dílna - pro žáky III. A - 8:00 - 9:30
 • 21. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 9:40, vydání oběda: 10:30
 • 24. 6. – 28. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín
 • Dopolední výlet do centra města – Berušky – termín upřesníme podle počasí
 • 28. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

29. 7. – 9. 8. 2019 – Prázdninový provoz MŠ Kališnická

26. 8. 2019 – Zahájení běžného provozu v MŠ Kališnická

 • Recyklotvoření – třídění odpadu, recyklace, tvoření z netradičních materiálů – aktivita pro žáky ŠD v průběhu května
 • 2. 5. a 3. 5. – Zápis do MŠ – II. fáze – Příjem vyplněných žádostí
 • 2. 5. – Hodiny Tv s příslušníkem Armády ČR – pro žáky ZŠ (9:00 – 3. B, 9:55 – 2. třída, 10:55 – 1. třída, 11:50 – 3. A, 12:30 – 5. třída)
 • 6. 5. – 10. 5. – Den matek – výroba dárků ve školní družině
 • 7. 5. – Konverzační soutěž v Aj v ZŠ Matice školské – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 15. 5. – Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků – pro vybrané žáky ZŠ – Výstaviště ČB
 • 15. 5. – Exkurze na Letiště v Plané – biologická ochrana letiště, návštěva u hasičů, prohlídka řídící věže, letadel – předškoláci
 • 20. 5. – „Olešnický lístek“ – přírodovědná soutěž – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy – v ZŠ Olešnice
 • 24. 5. – Dětský den s Armádou ČR (Výstaviště ČB) – pro žáky 1. a 2. třídy (ke Dni dětí)
 • 28. 5. – Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – 16:30
 • 30. 5. – Výlet do Písku (návštěva Sladovny) – pro žáky 3. A (ke Dni dětí)
 • 30. 5. – Výlet na Kleť – pro žáky 5. třídy (ke Dni dětí)
 • 30. 5. – Dopolední výlet do Nových Hodějovic – MŠ – Berušky
 • 31. 5. – Vrbenské rybníky – pro žáky 3. B a 4. třídy (ke Dni dětí)
 • Bezpečný duben, velikonoční tvoření – pro žáky ve ŠD v průběhu dubna
 • 1. 4. – Výuka na dopravním hřišti – pro žáky 3. tříd – 9:30 – 11:00
 • 2. 4. – Těšíme se do školy – návštěva předškoláků v 1. třídě

 • Výtvarné tvoření – výzdoba ŠJ, vítání jara – pro žáky ŠD v průběhu března
 • 5. 3. – 30. 3. – Zahájení zápisu do 1. tříd ZŠ – vyplňování a tisk žádostí – na stránkách https://zapiszscb.c-budejovice.cz/
 • 5. 3. – Kouzelník PET – pro žáky ZŠ – 10:00
 • 5. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže vystoupení kouzelníka
 • 7. 3. – Vynášení Morany – třída Berušek z MŠ – dopoledne
 • 12. 3. – Básničkový den ve ŠD
 • 14. 3. – „Medvídek a písnička“ – hudební skupina Bambiny – děti z MŠ – od 9:00
 • 15. 3. – Ředitelské volno pro žáky ZŠ; ŠD otevřena od 7:00 do 16:00 (pro předem nahlášené žáky)
 • 20. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ
 • 22. 3. – Matematický klokan 2019 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 27. 3. – Návštěva Policie ČR (Dvořákova ul.) – MŠ – předškoláci
 • 28. 3. – Duhový den – vítání jara – projektový den pro žáky ZŠ

 

Pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny. Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou zahájeny v pondělí 4. února 2019 a skončí v neděli 10. února 2019.

 • 11. 2. – 21. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD
 • 13. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
 • 14. 2. – Maškarní rej – pro děti z MŠ – od 9:00
 • 14. 2. – Poslední lekce čtvrtečního kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • 20. 2. – „Jak se Jíra mlynářem stal“ (divadlo „Dokola“) – pro děti z MŠ – 9:00
 • 21. 2. – ZOO Dvorec – ukázka zvířat + beseda – pro žáky ZŠ – 9:00
 • 21. 2. – Karneval ve ŠD – zábavné soutěžní odpoledne s programem – 13:30 – 15:00
 • 25. 2. – 28. 2. – Týden deskových her ve ŠD
 • 2. 1. – MŠ uzavřena, ZŠ – prázdniny
 • 3. 1. a 4. 1. – ZŠ – ředitelské volno
 • 7. 1. – „Tříkrálové ohlédnutí“, „Leden – měsíc plný sněhuláků“ – pro žáky ŠD
 • 8. 1. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – prospěch, chování – 15:30 – 17:30
 • 10. 1. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 15. 1. – „Větrná pohádka“ – divadelní představení – pro děti z MŠ – 9:00
 • 15. 1. – „O zvědavém slůněti“ – divadelní představení – pro žáky ze ŠD
 • 17. 1. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 22. 1. – Pedagogická rada – uzavření docházky za 1. pololetí, uzavření klasifikace
 • 23. 1. – „Kronikáři“ – divadelní představení v Jihočeském divadle – 10:00 – pro žáky 3. – 5. tříd
 • 24. 1. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 30. 1. – Okresní kolo MO (Matematická olympiáda) – pro vybrané žáky 5. tříd
 • 31. 1. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 31. 1. – Vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
 • 1. 2. – Pololetní prázdniny

Na pololetní prázdniny navazují jarní prázdniny.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou zahájeny v pondělí 4. února 2019 a skončí v neděli 10. února 2019.

 • 3. – 4. 12. – Čertovské hrátky ve ŠD (vyrábění z papíru)
 • 5. 12. – Divadelní představení „Kouzelná truhlička“ – divadelní společnost Okýnko – 10:15 pro děti z MŠ + Mikulášská nadílka v MŠ
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v ZŠ
 • 5. 12. – „Anděl Páně“ – filmové odpoledne ve ŠD
 • 6. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 6. 12. – 11. 12. – Tvoření na vánoční trhy ve ŠD, vánoční přáníčka
 • 11. 12. – Vystoupení dětí pro rodiče – od 15:00 v MŠ, Včeličky a Berušky
 • 11. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 12. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne v MŠ ve třídě Sluníček – od 14:30
 • 13. 12. – „Dárkování“ ve 2. a 3. tř. MŠ – Včeličky a Berušky – dopoledne
 • 13. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 14. 12. – „Cesta do Betléma“ – divadelní představení pro žáky ZŠ
 • 17. 12. – „Dárkování“ v 1. tř. MŠ – Sluníčka – dopoledne
 • 18. 12. – „Těšíme se do školy“ – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 9:00
 • 19. 12. – „Cesta do Betléma“ – divadelní představení – od 9:00 v MŠ
 • 19. 12. – Ježíšek ve ŠD – odpolední nadílka ve ŠD
 • 20. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • Vánoční besídky ve všech třídách ZŠ; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 1. 12. – Začínají vánoční prázdniny; MŠ uzavřena do 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Následuje ředitelské volno (3. ledna a 4. ledna 2019). Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019.

 • 01. 11. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 08. 11. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 12. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 14. 11. – „Jak se uspává příroda“ – divadelní spol. Okýnko – pro děti z MŠ – 9:00
 • 15. 11. – Závěrečná lekce kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 19. 11. – Změny v rozvrhu v souvislosti s bruslením
 • 19. 11. – 30. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD, adventní přípravy ve ŠD
 • 20. 11. – Pedagogická rada ZŠ
 • 22. 11. – První lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ – odjezd od ZŠ v 7:55
 • 23. 11. – Výukový program „Ze života ježků“ – spolek Kamínky – pro žáky ZŠ – 8:00 – 1. třída, 9:00 – 2. třída, 10:00 – 3. třídy, 11:00 – 4. třída, 12:00 – 5. třída
 • 26. 11. – Vánoční fotografování dětí v MŠ – Prestigephoto – pro děti z MŠ – 8:00
 • 27. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ (8:00 – 11:40 – rodiče mají možnost sledovat své děti při práci; 13:00 – 16:00 pro veřejnost)
 • 29. 11. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 29. 11. – Návštěva planetária – 9:45 – pro žáky 5. třídy
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu měsíce (za příznivého počasí)
 • 2. 10. – „Tajemství vody“ vzdělávací program pro předškolní děti, Mezinárodní environmentální vzdělávací středisko – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, odjezd od MŠ v 8:00
 • 4. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 9. 10. – Návštěva výstavy výpěstků ovoce, květin a zeleniny – moštárna v Nových Hodějovicích – 9:00 – žáci 1. – 3. tříd; 9:30 – žáci 4. – 5. třídy
 • 9. 10. – Vítání občánků na MM – vybrané děti z MŠ
 • 10. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky ZŠ
 • 11. 10. – Sportovní dopoledne na Složišti – pro děti z MŠ (pouze předškoláci)
 • 11. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 12. 10. – Exkurze do Střední zemědělské školy – vybraní žáci 3. – 5. třída – v rámci ŠD
 • 17. 10. – „Putování s kapříkem Metlíkem“ – vzdělávací program MEVPISu v MŠ (bez předškoláků) – 9:00
 • 18. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 23. 10. – Vítání občánků na MM – vybrané děti z MŠ
 • 24. 10. – Školská rada
 • 25. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 26. 10. – "A scare tale" – pro žáky 2. - 5. tříd
 • 30. 10. – Halloween – strašidelné odpoledne – pro žáky ze ŠD
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu října (za příznivého počasí)
 • Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy – termín bude upřesněn

Podzimní prázdniny – pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018

 • 3. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků
 • ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD
 • 10. – 25. 9. – Venkovní malování na květináče, kameny,… – pro žáky ze ŠD
 • 11. 9. – Screening zrakových vad (Tyflokabinet) – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů)
 • 13. 9. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 13. 9. do 15. 11. 2018) – odjezd autobusu 9:00
 • 18. 9. – Třídní schůzky – 16:30 – pro rodiče žáků ZŠ
 • 20. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 25. 9. – „O líné sově Emilce“ – hudební skupina Bambiny – pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. třídy
 • 26. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování
 • 27. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • Preventivní program – Dental prevention – pro žáky ZŠ – termín bude upřesněn