• 3. – 4. 12. – Čertovské hrátky ve ŠD (vyrábění z papíru)
 • 5. 12. – Divadelní představení „Kouzelná truhlička“ – divadelní společnost Okýnko – 10:15 pro děti z MŠ + Mikulášská nadílka v MŠ
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v ZŠ
 • 5. 12. – „Anděl Páně“ – filmové odpoledne ve ŠD
 • 6. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 6. 12. – 11. 12. – Tvoření na vánoční trhy ve ŠD, vánoční přáníčka
 • 11. 12. – Vystoupení dětí pro rodiče – od 15:00 v MŠ, Včeličky a Berušky
 • 11. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 12. 12. – Vánoční tvořivé odpoledne v MŠ ve třídě Sluníček – od 14:30
 • 13. 12. – „Dárkování“ ve 2. a 3. tř. MŠ – Včeličky a Berušky – dopoledne
 • 13. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 14. 12. – „Cesta do Betléma“ – divadelní představení pro žáky ZŠ
 • 17. 12. – „Dárkování“ v 1. tř. MŠ – Sluníčka – dopoledne
 • 18. 12. – „Těšíme se do školy“ – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 9:00
 • 19. 12. – „Cesta do Betléma“ – divadelní představení – od 9:00 v MŠ
 • 19. 12. – Ježíšek ve ŠD – odpolední nadílka ve ŠD
 • 20. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • Vánoční besídky ve všech třídách ZŠ; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40
 1. 12. – Začínají vánoční prázdniny; MŠ uzavřena do 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Následuje ředitelské volno (3. ledna a 4. ledna 2019). Vyučování začne v pondělí 7. ledna 2019.