Akce školy 2019/2020

 • 2. 3. – 31. 3. – Zahájení zápisu do 1. tříd ZŠ – vyplňování a tisk žádostí
 • 2. 3. – „Povídání o pejskovi a kočičce “ – Jihočeská vědecká knihovna – pro děti ze 3. tř. MŠ – 9:00
 • 2. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro III. oddělení ŠD – 13:30
 • 3. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže vystoupení Kejklíře Slávka (i pro žáky ŠD)
 • 5. 3. – Závěrečná lekce čtvrtečního kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • 10. 3. – „Není poklad jako poklad“ – divadlo Okýnko – pro děti z MŠ – 9:00
 • 11. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro I. oddělení ŠD – 13:30
 • 11. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ

VZHLEDEM K UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ JSOU VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ AKCE ZRUŠENY.

 • 16. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro III. oddělení ŠD – 13:30
 • 18. 3. – „Krysácká pohádka“ – Divadýlko Mrak – pro žáky ZŠ – 10:00
 • 19. 3. – „Předjaří v přírodě“ – dopolední výlet 2. tř. MŠ
 • 19. 3. – Básničkový den ve ŠD
 • 20. 3. – Matematický klokan 2020 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 24. 3. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:00 – 17:30 hodin
 • 27. 3. – Návštěva Policie ČR (Dvořákova ul.) – MŠ – předškoláci – 9:00
 • 30. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro II. oddělení ŠD – 13:30
 • Jarní výlet do přírody – 3. tř. MŠ – bude upřesněno podle počasí
 • 3. 2. – 19. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD
 • 4. 2. – Školní kolo recitační soutěže – 13:30
 • 5. 2. – „Zimní pohádka“ – divadlo Dokola – pro děti z MŠ – 9:00
 • 5. 2. – Program ekocentra Cassiopeia – Hravé odpoledne ve ŠD – pro I. oddělení ŠD – 13:30
 • 7. 2. – ZOO Dvorec – Beseda o zvířatech – pro žáky ZŠ – 9:00
 • 17. 2. – Veselé zoubky – interaktivní program pro žáky 1. třídy – 9:00
 • 19. 2. – Maškarní rej – pro děti z MŠ – od 9:00
 • 20. 2. – Karneval ve ŠD – zábavné soutěžní odpoledne se Šimonem Pečenkou – 13:30 – 15:00
 • 27. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
 • Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ – čtvrtky, ale je možné, že termíny budou změněny

 • 2. – 6. 12. – Čertovské hrátky ve ŠD (vyrábění z papíru)
 • 4. 12. – „S čerty nejsou žerty“ – filmové odpoledne ve ŠD
 • 5. 12. – Mikulášská nadílka v MŠ – 9:00
 • 5. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ
 • 6. 12. – Mikulášská nadílka v ZŠ
 • 9. 12. – 17. 12. – Tvoření na vánoční trhy ve ŠD
 • 10. 12. – Mobilní Trilopark – „Oživlá historie“ – pro žáky ZŠ – 1. a 2. třída: 9:55, 3. a 5. třída: 10:55, 4. třída: 11:50
 • 11. 12. – Studio dell'arte – „Vánoce za časů našich prababiček“ – pro děti MŠ – 9:00
 • 11. 12. – Vánoční tvoření s rodiči – od 14:30 – 1. třída MŠ Sluníčka
 • 12. 12. – Vánoční tvoření s rodiči – od 14:30 – 2. a 3. třída MŠ Včeličky a Berušky
 • 12. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ – výjimečně pouze 1. a 4. třída
 • 17. 12. – „Dárkování“ – pro děti z MŠ – 9:00
 • 17. 12. – Vánoční trhy v ZŠ od 16:00 + vystoupení žáků v 16:00
 • 18. 12. – Ježíšek ve ŠD – odpolední nadílka ve ŠD
 • 19. 12. – Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ – výjimečně pouze 2., 3. a 5. třída
 • 20. 12. – Vánoční besídky ve všech třídách ZŠ; ukončení vyučování ve všech třídách: v 11:40

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 • 05. 11. – Fotografování dětí MŠ – od 8:00
 • 05. 11. – „Těšíme se do školy“ – návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
 • 07. 11. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 11. 11. – „Ovečka Shaun“ (Jihočeská vědecká knihovna) – 9:00 – předškoláci
 • 12. 11. – Svatomartinský lampionový průvod – pro děti a jejich rodiče – odchod od školy v 16:45, průvod půjde k Velkému jezu – během akce zodpovídají za své děti rodiče
 • 14. 11. – „Putování s kapříkem Metlíkem“ (MEVPIS Vodňany) – pro MŠ – 9:00 1. skupina, 10:00 2. skupina
 • 14. 11. – Závěrečná lekce kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 14. 11. – Výukový program „Ptáci na krmítku“ – spolek Kamínky – pro žáky ZŠ – 8:00 až 9:40 – 1. třída, 10:00 až 11:40 – 5. třída, 12:30 až 14:00 – 4. třída
 • 15. 11. – Výukový program „Kdo tudy šel“ – spolek Kamínky – pro žáky ZŠ – 8:00 až 9:40 – 2. třída, 10:00 až 11:40 – 3. třída
 • 18. 11. – 29. 11. – Vánoční tvoření ve ŠD, adventní přípravy ve ŠD
 • 21. 11. – „O kůzlátkách“ (divadlo Luk) – pro děti z MŠ – 9:00
 • 26. 11. – Den otevřených dveří v ZŠ (8:00 – 11:40 – rodiče mají možnost sledovat své děti při práci; 13:00 – 16:00 pro veřejnost)
 • 28. 11. – První lekce kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • „Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu měsíce (za příznivého počasí)
  • 1. 10. – Stanislav Kahuda – „Bludný pařez“ – výstava obrazů s hádankami a rébusy – Rabenštejnská věž – pro žáky 4. třídy – 10:00
  • 1. 10. – Vítání občánků na MM Č. Budějovice – vybrané děti z MŠ – 12:30 – 14:00
  • 2. 10. – „ Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa“ (Karlovarské hudební divadlo) – 9:00 – pro děti z MŠ, cca 10:30 – pro žáky 1. – 3. třídy (obě představení v tělocvičně ZŠ)
  • 3. 10. – „Pyšná princezna“ (divadlo Okýnko) – 9:00 – pro děti z MŠ
  • 3. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
  • 4. 10. – Fotbalová akademie – sportovní dopoledne v MŠ – 9:00 (2. a 3. tř. MŠ)
  • 8. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky (2. – 4. třída ZŠ) – 9:00
  • 10. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
  • 17. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
  • 17. 10. – „Není poklad jako poklad“ (divadlo Okýnko) – 13:30 – pro žáky ze ŠD
  • 21. 10. – 25. 10. – Přípravy na Halloween ve ŠD – halloweenské tvoření, dýňobraní
  • 22. 10. – Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:00; 15:30 – Rada rodičů
  • 24. 10. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
  • 31. 10. – Halloween – strašidelné odpoledne – pro žáky ze ŠD

Další akce

  • „Drakiáda“ – pouštění vlastních draků na fotbalovém hřišti – pro žáky ŠD – v průběhu října (za příznivého počasí)
  • Dopolední výlet do přírody – třída Včeliček a Berušek – termín bude upřesněn podle počasí

28. 10. – Státní svátek; Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

 • 11. 9. – Ukázka výcviku dravců – 10:00 – pro všechny žáky ZŠ
 • 12. 9. – Zahájení kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ (od 12. 9. do 14. 11. 2019) – odjezd autobusu 9:00
 • 16. 9. – Fotografování prvňáčků
 • 17. 9. – Screening zrakových vad (Tyflokabinet) – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů)
 • 17. 9. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení – 13:30 – pro žáky ze ŠD
 • 19. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 25. 9. – Divadlo Luk – „Medvíďata“ – 9:00 – pro děti z MŠ
 • 25. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř.
 • 26. 9. – Pokračování kurzu plavání – pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
 • 26. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování