• 3. 2. – 19. 2. – Karnevalové přípravy ve ŠD
  • 4. 2. – Školní kolo recitační soutěže – 13:30
  • 5. 2. – „Zimní pohádka“ – divadlo Dokola – pro děti z MŠ – 9:00
  • 5. 2. – Program ekocentra Cassiopeia – Hravé odpoledne ve ŠD – pro I. oddělení ŠD – 13:30
  • 7. 2. – ZOO Dvorec – Beseda o zvířatech – pro žáky ZŠ – 9:00
  • 17. 2. – Veselé zoubky – interaktivní program pro žáky 1. třídy – 9:00
  • 19. 2. – Maškarní rej – pro děti z MŠ – od 9:00
  • 20. 2. – Karneval ve ŠD – zábavné soutěžní odpoledne se Šimonem Pečenkou – 13:30 – 15:00
  • 27. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž v ZŠ Hrdějovice – vybraní žáci ZŠ
  • Pokračuje kurz bruslení pro žáky ZŠ – čtvrtky, ale je možné, že termíny budou změněny