• 2. 3. – 31. 3. – Zahájení zápisu do 1. tříd ZŠ – vyplňování a tisk žádostí
 • 2. 3. – „Povídání o pejskovi a kočičce “ – Jihočeská vědecká knihovna – pro děti ze 3. tř. MŠ – 9:00
 • 2. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro III. oddělení ŠD – 13:30
 • 3. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku z „malých“ škol na Českobudějovicku, v rámci soutěže vystoupení Kejklíře Slávka (i pro žáky ŠD)
 • 5. 3. – Závěrečná lekce čtvrtečního kurzu bruslení pro žáky ZŠ
 • 10. 3. – „Není poklad jako poklad“ – divadlo Okýnko – pro děti z MŠ – 9:00
 • 11. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro I. oddělení ŠD – 13:30
 • 11. 3. – Borecký hlásek – pěvecká soutěž – vybraní žáci ZŠ

VZHLEDEM K UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ JSOU VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ AKCE ZRUŠENY.

 • 16. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro III. oddělení ŠD – 13:30
 • 18. 3. – „Krysácká pohádka“ – Divadýlko Mrak – pro žáky ZŠ – 10:00
 • 19. 3. – „Předjaří v přírodě“ – dopolední výlet 2. tř. MŠ
 • 19. 3. – Básničkový den ve ŠD
 • 20. 3. – Matematický klokan 2020 – v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ, v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 • 24. 3. – Konzultační odpoledne pro rodiče žáků ZŠ – 15:00 – 17:30 hodin
 • 27. 3. – Návštěva Policie ČR (Dvořákova ul.) – MŠ – předškoláci – 9:00
 • 30. 3. – Program ekocentra Cassiopeia – pro II. oddělení ŠD – 13:30
 • Jarní výlet do přírody – 3. tř. MŠ – bude upřesněno podle počasí