Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Vzdělávací programy

Podle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona vydává školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Školní vzdělávací programy jsou v písemné podobě uloženy v ředitelně školy. Na požádání Vám je rádi zapůjčíme k nahlédnutí.

 
 
Powered by Phoca Download