Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Program poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečeno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli i s dalšími pedagogickými pracovníky školy (ostatní učitelé, pedagogičtí asistenti, vychovatelky ŠD).

Činnost výchovného poradce zabezpečuje ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Marková - 601 389 399, skola@zsmlade.cz 

Činnost školního metodika prevence zabezpečuje: Mgr. Věra Radová - 387 201 912, radova@zsmlade.cz 

 
 
Powered by Phoca Download