Základní škola
Mateřská škola
Základní škola
Mateřská škola

Rozpočet

Oznámení o zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací zřízených statutárním městem České Budějovice:
V souladu s § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je na rok 2019 rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem České Budějovice, schválen jako součást Rozpočtu statutárního města České Budějovice. V plném rozsahu je zveřejněn na elektronické úřední desce a na internetových stránkách města: www.c-budejovice.cz pod záložkou: Magistrát – Odbory – Finanční odbor – Rozpočet – Rozpočet města České Budějovice na rok 2019.

Na těchto stránkách je zveřejněn i Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města České Budějovice na rok 2020.

Do listinné podoby rozpočtu je možné nahlédnout v oddělení rozpočtu finančního odboru Magistrátu města České Budějovice – dveře č. 315.

 
 
Powered by Phoca Download