Školní družina je umístěna v 1. patře ZŠ a v jedné z učeben v přízemí. Děti mají k dispozici učebny, hernu a malý cvičební sál. Za příznivého počasí využívají školní zahradu. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od první do páté třídy do celkové kapacity 90 žáků.

Program školní družiny je zaměřen na všeobecné vzdělávání a je rozpracován do pěti tematických okruhů. Úzce koresponduje s výukou 1. stupně základní školy. Je součástí Školního vzdělávacího programu.

Školní rok 2018/2019

Celkem máme 3 oddělení, o děti pečují 4 vychovatelky: Helena Braunová, Mgr. Pavlína Jiříčková, Lucie Kučerová, Petra Němčíková 

I. oddělení   1. třída + část 4. třídy  Helena Braunová
II. oddělení  2. třída + část 4. třídy + 5. třída  Mgr. Pavlína Jiříčková
III. oddělení  3. třída  Petra Němčíková

Provoz ŠD:

  • Ranní provoz: 6:15 – 7:30
  • Odpolední provoz: 11:40 – 16:30

  

Školní družinaŠkolní družina