Školní družina je umístěna v 1. patře ZŠ a v jedné z učeben v přízemí. Děti mají k dispozici učebny, hernu a malý cvičební sál. Za příznivého počasí využívají školní zahradu. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od první do páté třídy do celkové kapacity 90 žáků.

Program školní družiny je zaměřen na všeobecné vzdělávání a je rozpracován do pěti tematických okruhů. Úzce koresponduje s výukou 1. stupně základní školy. Je součástí Školního vzdělávacího programu.

Školní rok 2022/2023

Celkem máme 3 oddělení, o děti pečují převážně 4 paní vychovatelky, někdy vypomáhají i paní učitelky a paní asistentky.

Paní vychovatelky:

Helena Braunová, Bc. Jana Čapková, Mgr. Pavlína Jiříčková, Petra Němčíková

Oddělení Třídy  Paní vychovatelka
I. oddělení I. třída + část IV. a V. třídy Mgr. Pavlína Jiříčková
II. oddělení  II. třída + část IV. a V. třídy Helena Braunová
III. oddělení III. třída + část IV. + V. třídy Petra Němčíková

 

Provoz ŠD:

  • Ranní provoz: 6:15 – 7:45 (děti musí přijít do školní družiny z organizačních důvodů nejpozději do 7:30)
  • Odpolední provoz: 11:40 – 16:30

  

Školní družinaŠkolní družina