Školní družina je umístěna v 1. patře ZŠ a v jedné z učeben v přízemí. Děti mají k dispozici učebny, hernu a malý cvičební sál. Za příznivého počasí využívají školní zahradu. Školní družinu mohou navštěvovat žáci od první do páté třídy do celkové kapacity 90 žáků.

Program školní družiny je zaměřen na všeobecné vzdělávání a je rozpracován do pěti tematických okruhů. Úzce koresponduje s výukou 1. stupně základní školy. Je součástí Školního vzdělávacího programu.

Školní rok 2021/2022

Celkem máme 3 oddělení, o děti pečují převážně 3 paní vychovatelky, někdy vypomáhají i paní učitelky a asistentky.

Oddělení Třídy  Paní vychovatelka
I. oddělení I. třída + část IV. třídy Helena Braunová
II. oddělení  II. A + II. B + část IV. třídy Bc. Jana Čapková
III. oddělení III. třída + část IV. třídy + V. třída Petra Němčíková

 

Provoz ŠD:

  • Ranní provoz: 6:15 – 7:45 (děti musí přijít do školní družiny z organizačních důvodů nejpozději do 7:30)
  • Odpolední provoz: 11:40 – 16:30

  

Školní družinaŠkolní družina