Aktuality 2016/2017

Přejeme Vám všem krásné prázdniny 2017 - sluníčko i trochu vlahého deště, zajímavé aktivity i trochu lenošení, zábavu i trochu práce, společnost přátel i odpočinek od každodenního ruchu, k tomu všemu zdraví a štěstí :)  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornění:

Stavební práce v MŠ a ŠJ Kališnická 5a

V MŠ a ŠJ probíhají od února 2017 do července 2017 stavební práce – „Zateplení pavilonů s instalací nuceného rovnotlakého větrání“. Dbejte prosím všech bezpečnostních pokynů! Děkujeme za pochopení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisy pro nový školní rok:

Přijaté děti do 1. třídy

6. 4. a 7. 4. 2017 – Zápis do 1. třídy ZŠ

Bližší informace viz sekce Základní škola/Zápis do 1. třídy


Zápis do MŠ:  Plakát - zápis do MŠ

3. 4. - 28. 4. 2017 – Zápis do MŠ - I. fáze - vydávání žádostí 

2. 5. a 3. 5. 2017 – Zápis do MŠ - II. fáze - Příjem vyplněných žádostí na MŠ 

Bližší informace viz sekce Mateřská škola/Zápis do MŠ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červen 2017

 

Název měsíce: 1. červenost (červenání ovoce a jahod v tomto měsíci);

 

2. červi (v tomto období dělají škody zvláště na ovoci);

 

3. červec (hmyz, ze kterého se vyrábělo barvivo)

 

 

 

Těšíme se na prázdniny – tvoření – pro žáky ze ŠD v průběhu celého měsíce

 

1. 6. – Dopolední výlet dětí z MŠ do zážitkového parku Zeměráj u obce Kovářov – odjezd od MŠ v 8:00, předpokládaný příjezd 15:00

 

1. 6. – Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ pod vedením p. uč. Zíky – 10:00 – pro žáky ZŠ; Den dětí – zábavné odpoledne pro ŠD  

 

6. 6. – Školská rada – 15:45; Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ – 16:30 – předání informací o škole v přírodě, prospěch a chování žáků, školní potřeby pro následující školní rok, zájem o ŠD

 

8. 6. – Fotografování žáků ZŠ – od 8:00 v průběhu dopoledne

 

12. 6. – Společné fotografování dětí z MŠ po třídách a foto na tablo

 

12. 6. – Bublinkovo-kouzelnické vystoupení – pro děti ze ŠD – 13:30

 

13. 6. – „Děti hrají dětem“ – divadelní představení dětí z dramatického kroužku ZŠ pro děti z MŠ – 9:00

 

13. 6. – Pedagogická rada ZŠ; uzavření docházky žáků ZŠ, uzavření klasifikace žáků

 

14 6. – Nedabylské kukátko – účast žáků z dramatického kroužku na malém divadelním festivalu v ZŠ Nedabyle – 13:30

 

16. 6. – Pirátská pohádka – skupina Rybníkáři – divadelní představení pro žáky ZŠ – 10:00  

 

16. 6. – Ukončení vyučování ve třídách ZŠ podle rozvrhu

 

16. 6. – TU – odevzdat podklady pro pochvalné listy včetně zdůvodnění; odevzdat ke

 

19. 6. – 23. 6. – Škola v přírodě pro žáky ZŠ – Štědronín

 

23. 6. – Rozloučení s předškoláky v MŠ – 15:00

 

26. 6. – 29. 6. – Vyučování končí pro všechny žáky ZŠ v 11:40 – Třídnické práce, odevzdávání učebnic, úklid šaten, školní zahrady a úklid kolem školy

 

26. 6. – Mimi šéf – filmové představení v kině Kotva – pro žáky ZŠ – 8:30

 

28. 6. – Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ – 9:00

 

28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem – zábavné odpoledne pro žáky ZŠ a jejich rodiče, rozloučení se žáky 5. třídy

 

30. 6. – Vydání vysvědčení žákům ZŠ 8:00 – 8:45, vydání oběda: 10:30 – 11:00

 

30. 6. – Ukončení běžného provozu MŠ Kališnická

 

 

 

Červenec a srpen:

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

 

 

J Přejeme všem krásné prázdniny! 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzpomínka na školní rok 2015/2016 

První vysvědčení žáků z 1. třídy:

2016 01_1_trida

Žáci z 5. třídy se loučí:

2016 02_5_trida

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duhové ráno - říjen 2013:

duhove rano_01

duhove rano_02

duhove rano_03