Aktuality 2017/2018

 

Zveme Vás na:

24. 10. – Volby do Školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků, za pedagogické pracovníky) – 15:00 – 18:00 – v ZŠ, Vl. Rady 1, ČB 

24. 10. – Třídní schůzky rodičů žáků ZŠ – 16:30, Schůzka členů Rady rodičů s ředitelkou školy – 16:00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Říjen 2017 

2. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 1. třídy 

3. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 2. A 

5. 10. – Fotografování dětí MŠ – od 8:00 

12. 10. – Dopravní soutěž mladých cyklistů – pro vybrané žáky ZŠ 

16. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 2. B 

20. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 3. třídy 

20. 10. – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 – z organizačních důvodů ukončení vyučování ve všech třídách ZŠ v 11:40 

24. 10. – Volby do Školské rady (za zákonné zástupce nezletilých žáků, za pedagogické pracovníky) – 15:00 – 18:00 

24. 10. – Třídní schůzky rodičů žáků ZŠ – 16:30, Schůzka členů Rady rodičů s ředitelkou školy – 16:00 

Schůzka členů Školské rady – termín bude upřesněn 

25. 10. – Výlov Horusického rybníka –  odjezd od MŠ 8:30 – pro děti MŠ bez předškoláků 

26. 10. a 27. 10. – Podzimní prázdniny 

30. 10. – Halloween – strašidelné odpoledne – pro žáky ze ŠD 

31. 10. – Program Spolu – od 8:00 – pro žáky 4. třídy 

31. 10. – Divadélko Máma a Táta – „Šípková Růženka“ – pro děti z MŠ – 9:00  

 

Další akce: 

„Tvoříme z přírodních materiálů“ – pro žáky ŠD – v průběhu října 

„Drakiáda“ – pro žáky ŠD – v průběhu října (za příznivého počasí) 

Těšíme se do školy – zahájení projektu pro předškoláky a žáky 1. třídy – termín bude upřesněn  

 

Poznámka: 

Spolu – čtyřhodinový podpůrný program zacílený na stmelení třídního kolektivu. Obsahem jsou hry podporující zejména spolupráci a komunikaci mezi žáky a rozvoj jejich tvořivého myšlení, originality. Pořadatel: Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice

 

Září 2017 

4. 9. – Vyučování 8:00 – 8:45 – Přivítání prvňáčků 

8. 9. – Fotografování žáků 1. tříd 

ŠD – „Pojďme se seznámit aneb jsme jedna rodina, školní družina“ – během celého září – začleňování nových žáků do kolektivu, ukázky činností ve ŠD, hry a soutěže; venkovní činnost ve ŠD 

11. 9. – 22. 9. – Sláva houbaření – pro žáky ze ŠD – poznávání hub zábavnou formou, křížovky, osmisměrky, omalovánky,… 

12. 9. – Screening zrakových vad – 9:00 – pro děti z MŠ (podle zájmu rodičů) 

20. 9. – Ukázka dravců – 10:00 – pro žáky ZŠ 

25. 9. – 27. 9. – Den české státnosti – pro žáky ze ŠD – seznámení s legendou, výtvarné zpracování 

27. 9. – Jílovický pidimaraton – pro vybrané žáky 3. – 5. tř. 

27. 9. – „Kam plují ryby?“ – vzdělávací program pro předškolní děti (Mezinárodní environmentální vzdělávací středisko – Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany) – pro předškoláky – odjezd od MŠ v 8:00 

29. 9. – Ředitelské volno  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stravné

Změna cen k 1. 12. 2017

Nový ceník stravného - změna od 1. 12. 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzpomínka na školní rok 2016/2017 

Žáci 5. třídy:

zaci 5.tridy_2017

Přejeme hodně štěstí v nové škole! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro vzpomínku: Duhové ráno - říjen 2013:

duhove rano_01

duhove rano_02

duhove rano_03