Základní škola - obecné informace


Základní škola je koncipována jako ZŠ pouze s I. stupněm, jedná se o tzv. neúplnou školu.

Ve školním roce 2017/2018 máme otevřeno celkem 6 tříd, školu navštěvuje 121 žáků.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 125.

Školní rok 2017/2018:

Třída                Počet žáků        Třídní učitelka                           Asistentka pedagoga 

1. třída             23 žáků            Mgr. Yveta Kunešová                     -   

2. A                 15 žáků             Mgr. Věra Radová                         - 

2. B                 15 žáků             Mgr. Lenka Hůrková                      -

3. třída             23 žáků            Mgr. Jana Khuebachová               Lucie Kučerová

4. třída             23 žáků            Mgr. Iva Vopalecká                       Petra Němčíková

5. třída             22 žáků            Mgr. Alice Škodová                        -                
     

Ve třídě Výuka ve třídě

Do roku 2008 byla ZŠ umístěna v přízemní budově, která byla pro žáky poprvé otevřena 1. 9. 1958. V roce 2008 probíhaly rozsáhlé stavební práce, bylo přistavěno 1. patro a zrekonstruováno přízemí a suterén budovy. Vybudování výtahu přineslo možnost bez problémů integrovat do školy žáky se zdravotním handicapem. 

K 1. 1. 2001 byly k základní škole přičleněny dvě mateřské školy, a sice MŠ Kališnická 5 a MŠ Novohradská 66. MŠ Novohradská byla vzhledem k havarijnímu stavu budovy a nedostatečnému hygienickému zázemí k 31. 8. 2008 uzavřena a děti přesunuty do MŠ Kališnické.

V současné době je tedy součástí školy už pouze jedna MŠ, a sice MŠ Kališnická, která se nachází naproti budovy ZŠ.

Naše přednosti:
    • Malá škola - rodinné prostředí
    • Umístění v okrajové části Českých Budějovic - klidné prostředí
    • Využití školní zahrady
    • Propojení s MŠ - klidnější přechod dětí z MŠ do 1. třídy ZŠ

Základní škola je zaměřena na poskytování všeobecného vzdělání s důrazem na individuální přístup k jednotlivým žákům. Ve škole panuje klidná a otevřená atmosféra, žáci ze všech tříd se znají, setkávají se na společných akcích, spolupracují mezi sebou. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje využívat zajímavých, netradičních metod a forem školní práce.

Školní družina je umístěna v 1. patře budovy ZŠ a v jedné učebně v přízemí, kapacita družiny je 90 žáků.

Školní jídelna se nachází v objektu mateřské školy naproti budovy ZŠ, žáci jsou denně na oběd do školní jídelny převáděni. Jídelna včetně kuchyně byla kompletně zrekonstruována v roce 2007, žáci mají k dispozici jídelní prostor, malou šatnu a sociální zařízení.

Chceme, aby prostor ve škole byl pro všechny příjemný, školní práci doplňujeme relaxačními aktivitami (kurzy bruslení, vánoční trh, celoškolní projekty, škola v přírodě).

Učebna a školní družina Učebna a školní družina

Tělovýchovný sálek Tělovýchovný sálek